11. 11. 2021

Vydali jsme se za zvířátky do nejkrásnější zoologické zahrady v zemi.

Projektový den v ZOO Lešná se nám moc líbil. Paní průvodkyně nám vyprávěla zajímavé věci například o tučňácích, žirafách i rejnocích. Ty jsme si mohli dokonce i hladit nebo je krmit. Také jsme se dozvěděli, jak se zvířata chovaná v zajetí připravují na zimu. Některá potřebují teplo, proto se stěhují do vnitřních vytápěných výběhů. Jiná se změně teplot přizpůsobí. Třeba žirafám by zima ani nevadila, ale na zmrzlém povrchu by si mohly poranit svoje dlouhé nohy, z toho důvodu je chovatelé vypouštějí ven jen na chvíli.

Po celou dobu pobytu v zoo jsme pracovali s mapou areálu a plnili různé úkoly. Prvňáčci museli vyluštit pět zvířat, která se v Lešné chovají. Komu se to povedlo, na toho čekal ve škole nový SLABIKÁŘ.

Druháci a třeťáci zase pozorně naslouchali, zajímavosti si zapisovali a ve škole se zápisky pracovali. Nejdřív si na plánku zoologické zahrady vyznačili trasu prohlídky, která vedla východním směrem, dávali si hádanky, které zvíře podle jejich popisu spolužáci poznají a pak si nakreslili do sešitu prvouky, který živočich je zaujal. Samozřejmě ho taky správně zařadili do skupin živočišné říše.  V zoo se nám moc líbilo.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

"KOMUNITNÍ BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA"

Projekt byl podpořen z programu "Podpora ekologických aktivit v kraji" - I.Č. RP04-21.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás