4. 12. 2018

V měsíci listopadu byl rodičům žáků naší školy předložen anonymní dotazník týkající se zázemí a klimatu školy s prosbou o vyplnění. Ve škole je v současné době 93 žáků, bylo rozdáno 79 dotazníků k vyplnění, vždy jeden do rodiny. Celkově se vyjádřilo vyplněním dotazníků 55 rodin, což je 70% návratnost. V dotazníku se rodiče mohli vyjádřit ke 13 různým oblastem, které tvoří zázemí a klima školy. S daným výrokem mohli souhlasit, nesouhlasit, občas souhlasit či zvolit variantu - nedokážu posoudit. Také mohli napsat své komentáře k tomu, co se jim u dané oblasti líbí či nelíbí. Většina rodičů zvolila k vyplnění dotazníků klasickou metodu výběru, objevily se však i rozsáhlejší komentáře k jednotlivým položkám. U každé oblasti uvádíme výsledné hodnocení rodičů, včetně grafického vyjádření a komentářů pozitivních i negativních. Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu a povzbuzující komentáře.

Podrobné vyhodnocení dotazníku naleznete v záložce Základní škola - Vyhodnocení dotazníku k zázemí a klimatu ZŠ Jarošov.


 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Nejčastěji hledáte

Podporují nás