ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2019/2020

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 se koná v pondělí 6.5. 2019 a v úterý 7.5. 2019 od 08.00 do 15.00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a předloží občanský průkaz. Všem zájemcům bude umožněna prohlídka MŠ.

Těšíme se na setkání s Vámi.

INFORMACE

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás