27. 2. 2020

zápis do MŠ - bude probíhat od 11.-13.5.2020 od 8.00 hodin do 15.00 hodin v MŠ, kde si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MŠ www.zsjarosov.cz 15.5. 2020 a dále vyvěšeny v MŠ. V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás