Plán akcí COMENIUS 2009

Na začátku roku napíší ředitelé škol krátký dopis, ve kterém popíší svoji školu a přiloží svoji fotografii.

Projekt je zaměřen na spotřebu energií, papíru, plechovek a jejich recyklaci,. Naším úkolem bude udělat plakát „Jak šetřit energií“ (zhasínat, zavírat dveře, recyklovat starý papír).

Září

Obrázky celé třídy, to jsem já

Jak chodíš do školy (pěšky, autem, autobusem, vlakem)

 

Říjen

Po návštěvě Anglie vydat noviny a vysvětlit náplň pracovní cesty

EKO projektCo mohu udělat, abych zachránil planetu“, je něco, co bych mohl udělat ve škole?

 

Listopad

Změna světového klimatu, co znamená globální oteplování, jak se změnilo počasí od dob našich rodičů, prarodičů

 

Prosinec

Pohledy vytvořené ve tvaru zvířat, která žijí v zimě blízko naší školy.

 

Leden

Kalendáře s použitím fotografií a obrázků z okolí

 

Únor, březen

Jak recyklujeme, znovu využíváme a šetříme energii v naší škole

 

Duben

Kreslíme, fotografujeme význačná přírodní naleziště v okolí naší školy

 

Květen

Partnerská schůzka v naší škole

Největší znečišťovatelé v okolí naší školy

 

Červen

Letní počasí – jaké je teď a jak se mění během roku.

Důležitá upozornění

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás