Plán práce na školní rok 2011/2012

Říjen

V každé třídě ustanovit Comenius council – dva žáky

Napsat národní pohádku, přeložit a ilustrovat pohádku

  

Listopad

Setkání partnerských škol

Zaslat 4 fotky do kalendáře  ( leden, duben, červenec, říjen)

 

Prosinec

Vytvořit novou pohádku, která vznikne spojením národních pohádek . Česko střed pohádky, ilustrovat a zaslat elektronicky do 5.12.2011

Přečíst si tradiční pohádku Comenia a povyprávět. Comenius council zjistí, jaké jsou názory na pohádku. Nastupovat pohádku, zahrát a zaslat fotografie.

 

Leden

Projekt KALENDÁŘ „Děti v akci“

Novoroční předsevzetí- Jak si zlepším fyzické a duševní zdraví v tomto roce. Fotografie Ingrid na web.

 

Únor

Setkání ředitelů – studování školských systémů a smluv 6. - 10. 2. 2011

 

Březen

Individuální výměny učitelů

Historie Olympijských her – napsat o největších olympionicích, uvést výsledky a přivést do Anglie

 

Duben

Zajímat se o sporty, které budou na olympiádě, uskutečnit „skutečné Olympijské hry“ a výsledky zaslat Ingrid na web

Vytvořit knížku o sportech s výsledky z Olympijských her. 

 

Květen

Partnerská schůzka, hodnocení  prvního roku projektu.

Vytvořit knížku o sportech s výsledky z Olympijských her. 

Setkání učitelů a žáků  partnerských škol 21. – 25. 5. 2012.

Závěry a nápady Comenius councilu jednotlivých škol.

 

Červen

Založení Olympijského časopisu na webu, kam mohou děti nahrát své práce. Může se tam dát sekce o hrdinech paralympiády.

 

Plán práce na školní rok 2012/2013

Září

Setkání v Německu . plánování školního roku

Zaslat výsledky Letních olympijských her za ČR do olympijských novin

Nainstalovat drop box

 

Říjen

Zaslat 12 výkresů do drop boxu Měsíce v roce - kalendář ( obrázky KRyštofa Valeše ) 

Jedna Evropa pro všechny děti (oneEuropeforallchildren)

 

Listopad

Podzimní slavnosti v jednotlivých zemích Festival ofwine v PowerPointu

Dýňování

 

Prosinec

Vánoční recepty + fotografie

 

Leden

Buď aktivní – „Šílený týden“ Skákání na míčích, jízda na jezdících schodech (výsledky budou vystaveny)

 

Únor, březen

School in numbers– výzkum

How many brothers and sisters do youhave?
- Whichpets do youhave?
- Whatisyourfavouritecolour?
- Whatisyourfavourite food?
- How do youget to school in themorning?
- Whatisyourfavourite sport?
- Whatisyourfavourite hobby?

 

Duben, květen

Výměna žáků- 8 žáků do Německa

 

Červen

Výměna učitelů- z Anglie do ČR, 9 dětí z Německa na školu v přírodě

Ukončení projektu v ČR

 

Důležitá upozornění

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás