Plán práce na školní rok 2011/2012

Říjen

V každé třídě ustanovit Comenius council – dva žáky

Napsat národní pohádku, přeložit a ilustrovat pohádku

  

Listopad

Setkání partnerských škol

Zaslat 4 fotky do kalendáře  ( leden, duben, červenec, říjen)

 

Prosinec

Vytvořit novou pohádku, která vznikne spojením národních pohádek . Česko střed pohádky, ilustrovat a zaslat elektronicky do 5.12.2011

Přečíst si tradiční pohádku Comenia a povyprávět. Comenius council zjistí, jaké jsou názory na pohádku. Nastupovat pohádku, zahrát a zaslat fotografie.

 

Leden

Projekt KALENDÁŘ „Děti v akci“

Novoroční předsevzetí- Jak si zlepším fyzické a duševní zdraví v tomto roce. Fotografie Ingrid na web.

 

Únor

Setkání ředitelů – studování školských systémů a smluv 6. - 10. 2. 2011

 

Březen

Individuální výměny učitelů

Historie Olympijských her – napsat o největších olympionicích, uvést výsledky a přivést do Anglie

 

Duben

Zajímat se o sporty, které budou na olympiádě, uskutečnit „skutečné Olympijské hry“ a výsledky zaslat Ingrid na web

Vytvořit knížku o sportech s výsledky z Olympijských her. 

 

Květen

Partnerská schůzka, hodnocení  prvního roku projektu.

Vytvořit knížku o sportech s výsledky z Olympijských her. 

Setkání učitelů a žáků  partnerských škol 21. – 25. 5. 2012.

Závěry a nápady Comenius councilu jednotlivých škol.

 

Červen

Založení Olympijského časopisu na webu, kam mohou děti nahrát své práce. Může se tam dát sekce o hrdinech paralympiády.

 

Plán práce na školní rok 2012/2013

Září

Setkání v Německu . plánování školního roku

Zaslat výsledky Letních olympijských her za ČR do olympijských novin

Nainstalovat drop box

 

Říjen

Zaslat 12 výkresů do drop boxu Měsíce v roce - kalendář ( obrázky KRyštofa Valeše ) 

Jedna Evropa pro všechny děti (oneEuropeforallchildren)

 

Listopad

Podzimní slavnosti v jednotlivých zemích Festival ofwine v PowerPointu

Dýňování

 

Prosinec

Vánoční recepty + fotografie

 

Leden

Buď aktivní – „Šílený týden“ Skákání na míčích, jízda na jezdících schodech (výsledky budou vystaveny)

 

Únor, březen

School in numbers– výzkum

How many brothers and sisters do youhave?
- Whichpets do youhave?
- Whatisyourfavouritecolour?
- Whatisyourfavourite food?
- How do youget to school in themorning?
- Whatisyourfavourite sport?
- Whatisyourfavourite hobby?

 

Duben, květen

Výměna žáků- 8 žáků do Německa

 

Červen

Výměna učitelů- z Anglie do ČR, 9 dětí z Německa na školu v přírodě

Ukončení projektu v ČR

 

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás