Zprávy ZŠ

Volby do Školské rady ZŠ Jarošov pro funkční období 2021 - 2024

13. 5. 2021

Volby do Školské rady ZŠ Jarošov pro funkční období 2021 - 2024

Vážení rodiče, díky pandemii odložená volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2021 - 2024 se uskuteční v termínu 25. – 27. května 2021. Předkládáme Vám jména kandidátů na členství ve školské radě, kteří projevili zájem pracovat v tomto orgánu školy. Žádáme případné další zájemce o práci ve školské radě o okamžité kontaktování přípravného výboru prostřednictvím ředitele školy zsjarosov@zsjarosov.cz...... podrobné informace najdete v příloze

více zde…


Provoz základní školy od 17. 5. 2021

12. 5. 2021

Provoz základní školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 byla umožněna prezenční výuka všem žákům naší školy. Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je nadále pravidelné antigenní testování prováděné vždy v pondělí. Vzhledem ke zrušení požadavku na homogenitu tříd a oddělení, otvíráme všechna oddělení školní družiny s běžným provozem. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Ovoce a mléko do škol

10. 5. 2021

Ovoce a mléko do škol

Ve středu 12. 5. 2021 dostanou žáci ovoce a mléčné výrobky. Tentokrát to budou: Kubíkova kapsička, mrkev krájená, čerstvý sýr Žervinka a mléko plnotučné.

více zde…


Přáníčko pro maminky

9. 5. 2021

Přáníčko pro maminky

Páťáci si přichystali milé překvapení na neděli. Všem maminkám přejeme krásný sváteční den! 🌷🧡🍀

více zde…


Kytičky místo písničky…

9. 5. 2021

Kytičky místo písničky…

Letos putovaly do DPS v Uherském Hradišti kytičky, které jsme připravili ve školní družině. Chtěli jsme alespoň trochu nahradit kulturní vystoupení u příležitosti Dne matek, se kterým již pravidelně za seniory přijíždíme. Věříme, ¬že nutná náhrada osobního setkání byla tentokrát naposledy. Vše nejlepší maminkám!

více zde…


Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

3. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, v příloze najdete seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v 1. třídě pro rok 2021/2022 podle stanovených kódů. Pokud byste měli zájem o vystavení dokumentu v listinné podobě, kontaktujte, prosím, ředitelství školy. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Všechny zprávy ZŠ >

Zprávičky MŠ

Otevření Mateřské školy Markov 416 pro všechny děti od 10. 5. 2021.

6. 5. 2021

Otevření Mateřské školy Markov 416 pro všechny děti od 10. 5. 2021.

Vážení rodiče, od pondělí 10. 5. 2021 bude podle posledních informací umožněna prezenční výuka všem dětem zapsaným v mateřských školách. Děti budou docházet do mateřské školy podle původního režimu ze září 2020, bez testování a zakrývání úst a nosu. Podrobné informace najdete v příloze. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

29. 3. 2021

Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 se bude konat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Stanoveny úřední dny pro vyzvednutí i podání Žádostí o přijetí dítěte do MŠ Jarošov na školní rok 2021 - 2022: Pondělí až pátek 8.00 - 14.30 hodin (Předem je nutné se telefonicky objednat - 572 545 180, 731 683 399). Zápis proběhne stejně jako loni tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, budou respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. K Žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: - kopie rodného listu - kopie očkovacího průkazu (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. - potvrzení Žádosti lékařem (razítko + podpis)

více zde…


Miniškolička pro předškoláky

14. 2. 2021

18.2.2021 od 9.00 proběhne v ZŠ Jarošov Miniškolička pro předškoláky - děti z MŠ Jarošov. Hravou formou si děti vyzkouší roli školáka přímo v ZŠ Jarošov. Školička pouze pro děti a pedagogy, bez přítomnosti rodičů.

více zde…


Letní kurz Šikovné ručičky 6. - 9. 7. 2021

14. 2. 2021

LETNÍ KURZ ŠIKOVNÉ RUČIČKY - úterý 6.7. až pátek 9.7.2021, vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Letní kurz se koná na Základní škole v Jarošově. Kurzovné činí 1600 Kč. V rámci kurzu děti navštíví keramickou dílnu, kde si děti budou vyrábět keramické výrobky a naučí se točit na kruhu. Lektorkami kurzu jsou Eva Gregůrková a Jitka Králíková. Přihlášky a bližší informace získáte na ms@zsjarosov.cz Kapacita míst je omezená, proto neváhejte s přihlášením dítěte na letní kurz 🙂

více zde…


PF 2021

21. 12. 2020

PF 2021

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, dětem spoustu zimních radovánek a všem hlavně hodně zdraví v novém roce 2021.

více zde…


Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

17. 12. 2020

Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

více zde…


Všechny zprávičky MŠ >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás