Aktuality

Schůzka spolku rodičů při ZŠ Jarošov

16. 11. 2019

Schůzka spolku rodičů při ZŠ Jarošov

Vážení a milí členové Spolku rodičů, ráda bych vás touto cestou pozvala na schůzku, která se uskuteční v pátek 1. 11. 2019 v 19.00 hodin ve vinárně Pod kopcem v Jarošově. Přeji krásný den a těším se na Vás. Veronika Stašková

více zde…


Podzimní tvoření u prváčků

9. 10. 2019

Podzimní tvoření u prváčků

Naši nejmenší si ve škole brzy zvykli, pouští se s nadšením do různých úkolů a mají za sebou i krásné podzimní tvoření....

více zde…


Uherské Hradiště - naše město

8. 10. 2019

Uherské Hradiště - naše město

Na procházku po Uherském Hradišti vydali naši třeťáci. Přestože nám počasí nepřálo, akce se vydařila zejména díky poutavému povídání paní Rašticové.

více zde…


Dřevo je můj chléb

4. 10. 2019

Dřevo je můj chléb

V pátek 4. 10. 2019 jsme se vydali do Parku Rochus za vzdělávacím programem, který byl tentokrát věnován dřevu - významu stromů v krajině, učili jsme se rozeznávat stromy a jejich plody, zhlédli jsme ukázky výroby dřevěných produktů z dob minulých i současnosti, vše jsme si mohli vyzkoušet nebo ochutnat.

více zde…


Bezpečná cesta do školy

30. 9. 2019

Bezpečná cesta do školy

V pondělí 30. září 2019 nás navštívil krajský koordinátor dopravní výchovy pro BESIP - pan Zdeněk Patík. Našim prvňáčkům, druháčkům a dalším novým žákům zábavnou formou ukázal během společné procházky, na co si mají dávat při cestě do školy i ze školy pozor, jak se mají chovat na chodníku a na přechodu pro chodce. A protože byli všichni moc šikovní, dostali i zaslouženou odměnu - vestičky na naše společné aktivity.

více zde…


Malé ohlédnutí za školou v přírodě

30. 9. 2019

Malé ohlédnutí za školou v přírodě

Na školu v přírodě "Tajemství lesa" si můžete společně s námi zavzpomínat v následujícím videu:

více zde…


Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás