Zprávy ZŠ

Jarní prázdniny 8. - 12. 3. 2021

5. 3. 2021

Jarní prázdniny 8. - 12. 3. 2021

Vážení rodiče, v týdnu od 8. do 12. 3. 2021 budou v základní škole jarní prázdniny, distanční výuka tedy probíhat nebude. Otevřeny zůstávají určené školy - ZŠ Unesco a ZŠ Za Alejí pro děti zaměstnanců krizové infrastruktury státu. V provozu bude ze stejného důvodu i MŠ Husova. Základní škola obnoví provoz v distanční výuce v pondělí 15. 3. 2021. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Uzavření Základní školy Pivovarská 200, distanční výuka od 1. 3. 2021

28. 2. 2021

Uzavření Základní školy Pivovarská 200, distanční výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, nařízením vlády je od 1. 3. 2021 základní škola pro prezenční výuku uzavřena. Informace o distanční výuce, možnosti stravování z "výdejního okénka" a další najdete v přiloženém dokumentu. Pro žáky rodičů pracujících v krizové infrastruktuře státu (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3) - jsou otevřeny ZŠ UNESCO a ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště. Podrobnosti o provozu těchto škol najdete na jejich webu. https://www.zszaaleji.cz/ https://www.zsunesco.cz/ Škola již nepotvrzuje žádosti o ošetřovné pro rodiče žáků. Hodně sil a zdraví. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Distanční výuka v základní škole - psychologická pomoc, kontakty na odborníky.

23. 2. 2021

Distanční výuka v základní škole - psychologická pomoc, kontakty na odborníky.

Vážení rodiče, milí žáci, nabízíme psychologickou i jinou pomoc v případě problémů s distanční výukou. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Miniškolička

18. 2. 2021

Miniškolička

Děti ze školky si vyzkoušely práci ve školních lavicích ...

více zde…


Herec do každé hodiny

17. 2. 2021

Herec do každé hodiny

Když nemůžeme MY do divadla, pozvali jsme herce Slováckého divadla k nám (do online hodiny).

více zde…


Virtuální karneval

15. 2. 2021

Virtuální karneval

Do 21. 2. 2021 se všichni, kteří se dokáží proměnit v nějakou masku, mohou zúčastnit letošního "virtuálního" karnevalu. Těšíme se na vaše nové zevnějšky! (posílejte třídním učitelům na školní e-mailovou adresu, 3.-5. třída do učebny:)

více zde…


Všechny zprávy ZŠ >

Zprávičky MŠ

Uzavření Mateřské školy Markov 416 od 1. 3. 2021

28. 2. 2021

Uzavření Mateřské školy Markov 416 od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, nařízením vlády je od 1. 3. 2021 naše mateřská škola uzavřena. Podrobnosti o distančním vzdělávání předškoláků, provozu školní jídelny a provozu "mateřské školy pro děti zaměstnanců krizové infrastruktury" najdete v přiložené zprávě. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Miniškolička pro předškoláky

14. 2. 2021

18.2.2021 od 9.00 proběhne v ZŠ Jarošov Miniškolička pro předškoláky - děti z MŠ Jarošov. Hravou formou si děti vyzkouší roli školáka přímo v ZŠ Jarošov. Školička pouze pro děti a pedagogy, bez přítomnosti rodičů.

více zde…


Letní kurz Šikovné ručičky 6. - 9. 7. 2021

14. 2. 2021

LETNÍ KURZ ŠIKOVNÉ RUČIČKY - úterý 6.7. až pátek 9.7.2021, vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Letní kurz se koná na Základní škole v Jarošově. Kurzovné činí 1600 Kč. V rámci kurzu děti navštíví keramickou dílnu, kde si děti budou vyrábět keramické výrobky a naučí se točit na kruhu. Lektorkami kurzu jsou Eva Gregůrková a Jitka Králíková. Přihlášky a bližší informace získáte na ms@zsjarosov.cz Kapacita míst je omezená, proto neváhejte s přihlášením dítěte na letní kurz 🙂

více zde…


PF 2021

21. 12. 2020

PF 2021

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, dětem spoustu zimních radovánek a všem hlavně hodně zdraví v novém roce 2021.

více zde…


Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

17. 12. 2020

Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

Dnešní koledování dětí z MŠ a dárečky pro domov seniorů

více zde…


Všechny zprávičky MŠ >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás