Obsah

Přehled základních informací o školní družině

Vážení rodiče, Vaše dítě bude ve školní družině prožívat svůj čas v době mimo vyučování. Prosím Vás, abyste si následující informace přečetli pozorně.

Více zde

Červen si na svět sluncem svítí…

A jak jsme prožili poslední měsíc v tomto školním roce? Svátek dětí jsme oslavili odpolednem plným zábavných her. Ze školy v přírodě jsme se vrátili tak trochu prázdninově naladěni a v tomto duchu se nám líbilo pokračovat.

Více zde

Květen se říká podle kvítí…

Ten krásně rozkvetlý měsíc je za námi, tak si přečtěte, jak jsme se měli. Celou družinu jsme nechali pěkně provonět kytičkami z papíru pro naše maminky a babičky v DPS k jejich svátku.

Více zde

V dubnu se čistí studánka….a vrací do školy…

Na čištění studánky sice nedošlo, ale mohli jsme se vrátit do školy a to bylo pro nás lepší! Měsíc jsme prožili v duchu aprílu a proměnlivého počasí.

Více zde

Únor zavolá skřivánka…?

Protože „únor bílý, pole sílí“ pro letošní rok platilo, sněhu jsme si opravdu užili. A nejen to.

Více zde

Leden je měsíc plný ledu…

A co nového se v lednu stalo v naší družině? Hned se začátkem měsíce jsme se rozloučili s vánočním časem a odstrojili stromeček.

Více zde

Je prosinec (nebo byl ?)…

A jak jsme si krátili čekání na Vánoce v družince? Měsíc jsme začali přípravou na Mikuláše – výrobou papírových postaviček. V dalších dnech jsme především zdobili třídy i chodby Paní Zimou, stromečky, andílky, svícny a různými dekoracemi.

Více zde

Trochu jiný říjen i listopad…

Zajímá Vás, jak jsme se bavili na podzim? Sotva jsme si trochu zvykli na družinové rituály, dveře školy se nám uzavřely. Doma jsme zůstali až do poloviny listopadu. Bylo to dlouhé a už jsme se na sebe moc těšili.

Více zde

A máme tu opět ZÁŘÍ …

„V září jdou někteří poprvé do školy…“ Někteří poprvé, někdo podruhé, potřetí… Ale většina žáčků má jedno společné – po vyučování se budou potkávat v naší družině.

Více zde

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...