30. 9. 2020

„V září jdou někteří poprvé do školy…“ Někteří poprvé, někdo podruhé, potřetí… Ale většina žáčků má jedno společné – po vyučování se budou potkávat v naší družině.

 

Také v letošním školním roce budeme přinášet aktuality a zajímavosti ze života družiny a to nejlepší se snad podaří zachytit na fotografiích. První měsíc je za námi. Jelikož počasí bylo převážně příjemné, náš rozjezd byl pozvolný. Spoustu času jsme trávili venku a při společných hrách jsme probírali prázdninové zážitky a také lépe poznávali nové kamarády. Ti zkušenější ochotně předali nováčkům informace o zajetých pravidlech. Pěvecký kroužek si poprvé zazpíval při zkoušce programu zahájení školního roku. „Horní“ družinka se pustila do modelování hradu z hlíny. Sportovali jsme na zahradě i v tělocvičně, sbírali ořechy, navlékali korálky.

Cíl úvodního měsíce je tedy splněn – nikdo si již neplete jména, prvňáčci si zvykli a starší je mezi sebe mile přijali. Těšíme se, že nám nový rok přichystá spoustu veselých zážitků. Děkujeme za sledovanost našich stránek.

Za ŠD Iva Zemanová

 

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...