Zprávy ZŠ

Děkujeme nadacím

26. 5. 2023

Děkujeme nadacím

Děkujeme tímto Nadaci Terezy Maxové DĚTEM a Nadaci KORUNKA za poskytnutí příspěvku na školu v přírodě potřebným žákům.

více zde…


Občerstvení na dětskou oslavu – žádný problém!

23. 5. 2023

Občerstvení na dětskou oslavu – žádný problém!

Maminky – hurá! Máte zdatné pomocnice do kuchyně.

více zde…


Matematický klokan

19. 5. 2023

Matematický klokan

Blahopřejeme Vojtovi Fůskovi k vítězství v celostátním kole mezinárodní soutěže Matematický klokan za rok 2023, v kategorii Cvrček. Dopis z pořadatelské Univerzity Palackého Olomouc a diplom najdete v příloze. Vojtíšku děkujem !!!

více zde…


Oslava dne matek v Senior centru UH

18. 5. 2023

Oslava dne matek v Senior centru UH

Ani letos jsme nezapomněli na "naše babičky" v DPS v UH a 17.5. jsme se vypravili na návštěvu. Pěvecký a taneční kroužek si pro ně připravil pásmo písní a veršů a tanec.

více zde…


Beseda v knihovně

17. 5. 2023

Beseda v knihovně

Velmi pěkné dopoledne prožili prvňáčci v úterý 16.5. v knihovně BBB v Uherském Hradišti.

více zde…


Ovoce a mléko do škol

12. 5. 2023

Ovoce a mléko do škol

Dne 16. 5. 2023 dostanou děti opět zdravé produkty ze školních projektů: pomeranč, Eidam 30% plátky, čerstvé mléko a balenou zeleninu (cherry rajče a ředkvičku)

více zde…


Všechny zprávy ZŠ >

Zprávičky MŠ

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

19. 5. 2023

Vážení rodiče, Rozhodnutí ředitele školy a podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu. Jsme připraveni Vám zodpovědět i další Vaše dotazy. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Slovácká přehlídka mateřinek

2. 5. 2023

Slovácká přehlídka mateřinek

Naše nejmenší děti ze třídy Zajíčků prezentovaly naši mateřskou školu na 5. ročníků Slovácké přehlídky mateřinek pod vedením paní učitelek - Děkujeme všem za skvělou práci

více zde…


Zápis do první třídy na téma "Cirkus"

18. 4. 2023

Zápis do první třídy na téma "Cirkus"

Budoucí prváčci mají za sebou zápis do 1. třídy. Letošním tématem byl "Cirkus". Na jednotlivých stanovištích je provázeli žáci ze čtvrté třídy. Pohádkové úkoly čekaly na děti v každé třídě. Na jednotlivých stanovištích si povídali o cirkusu, počítali zvířátka, poznávali číslice. Prověřili, zda zvládnou poznat všechny barvy a geometrické tvary. Všichni byli moc šikovní a dané aktivity poctivě plnili. Na závěr byly děti odměněny malými dárečky a sladkým muffinem. Všem přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo!

více zde…


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2023/2024

12. 4. 2023

Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat od 9. 5. 2032 do 11. 5. 2023. Tiskopisy k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně v ředitelně mateřské školy na adrese Markov 416 od 8.00 hodin do 11.00 hodin nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.zsjarosov.cz v sekci „zápisy do mateřské školy 2023/2024.“ Letošní zápis bude probíhat opět osobním kontaktem, tak korespondenční formou, a to v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy potřebný formulář Žádosti o přijetí a podrobné instrukce (tiskopisy je možné si vyžádat i po telefonické domluvě na tel. čísle 572 545 180 a zasláním na e-mail). Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy, a to ve správním řízení. Podrobné informace k zápisu najdete v příloze Zápis do MŠ

více zde…


Provoz MŠ o letních prázdninách + náhradní provoz šk rok 2022/2023

30. 3. 2023

Provoz MŠ o letních prázdninách + náhradní provoz šk rok 2022/2023

více zde…


TRADICE VELIKONOC

28. 3. 2023

TRADICE VELIKONOC

Za okny zima, v tělocvičně jaro! Dne 4. dubna proběhla příjemná příprava na Velikonoční svátky. Akci pořádala MŠ ve spolupráci se Spolkem rodičů a školní družinou. Návštěvníci měli spoustu různých námětů pro tvoření tradiční i nové. Vlastnoručně vyrobené dekorace se nám teď budou jistě hodit. Nechyběla ani ukázka práce ze šustí, zdobení kraslic a malování na sádrové odlitky. Milé bylo i drobné pohoštění, o které se postarali ochotní rodiče. Děkujeme všem, kteří přispěli k navození jarní nálady a přejeme příjemné sváteční dny.

více zde…


Všechny zprávičky MŠ >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...