Zprávy ZŠ

Informace k zahájení prezenční výuky 12. 4. 2021 v základní škole.

10. 4. 2021

Informace k zahájení prezenční výuky 12. 4. 2021 v základní škole.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, otevření školy pro prezenční výuku našich dětí je omezeno spoustou nařízení a pravidel. V přílohách najdete námi zpracované postupy a pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Věřím, že i přes tyto dočasné překážky, se děti do školy těší nejméně tak jako my. V případě nejasností a potřeby poradit se nás neváhejte kontaktovat na emailu zsjarosov@zsjarosov.cz nebo telefonu 739 488 427. Informace o provozu školy najdete i v komunikaci Google Classroom. Děkuji a přeji nám všem hodně zdraví. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

8. 4. 2021

Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Milí rodiče, podle nejčerstvějších informací ze Zlínského kraje nastupujeme příští týden střídavě do školy. Od pondělí 12. 4. 2021 to budou třídy: 1., 2., 3., 4. Od pondělí 19.4.2021 nastupují třídy: 1., 2., 3., 5. Podrobnější informace o organizaci nástupu a testování dostanete do emailu nejpozději v sobotu. Děkuji za pochopení. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Úspěch v celostátním kole matematické soutěže.

25. 3. 2021

Úspěch v celostátním kole matematické soutěže.

Blahopřejeme Emmě Staškové k vítězství v celostátním kole mezinárodní soutěže Matematický klokan za rok 2020. Dopis z pořadatelské Univerzity Palackého Olomouc a diplom najdete v příloze. Emmi děkujem !!!

více zde…


Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 informace

15. 3. 2021

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022  informace

Vážení rodiče, vzhledem k stále nepřehledné epidemiologické situaci, si Vás dovolujeme informovat o zápisu do 1. třídy naší školy pro školní rok 2021/2022 na našem webu. Veškeré podklady a informace najdete v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy. Děkujeme, že nás sledujete. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Miniškolička

18. 2. 2021

Miniškolička

Děti ze školky si vyzkoušely práci ve školních lavicích ...

více zde…


Herec do každé hodiny

17. 2. 2021

Herec do každé hodiny

Když nemůžeme MY do divadla, pozvali jsme herce Slováckého divadla k nám (do online hodiny).

více zde…


Všechny zprávy ZŠ >

Zprávičky MŠ

Informace o provozu Mateřské školy Markov 416 od pondělí 12. 4. 2021.

10. 4. 2021

Informace o provozu Mateřské školy Markov 416 od pondělí 12. 4. 2021.

Vážení rodiče, věříme, že i přes nepříjemně nastavená nutná opatření se nám podaří připravit dětem pobyt v naší škole tak, jak jsou zvyklé. Děkujeme za pochopení a podporu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Bc. Jitka Králíková 731 683 399 nebo ms@zsjarosov.cz

více zde…


Obnovení prezenční výuky v mateřské škole od 12. dubna 2021

8. 4. 2021

Obnovení prezenční výuky v mateřské škole od 12. dubna 2021

Milí rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční výuka předškolních dětí, dětí z logopedické třídy a dětí zaměstnanců kritické infrastruktury v naší mateřské škole. Podrobnější informace o povinném testování a provozu školy Vám sdělíme nejpozději v sobotu. Děkuji za pochopení. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

29. 3. 2021

Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 se bude konat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Stanoveny úřední dny pro vyzvednutí i podání Žádostí o přijetí dítěte do MŠ Jarošov na školní rok 2021 - 2022: Pondělí až pátek 8.00 - 14.30 hodin (Předem je nutné se telefonicky objednat - 572 545 180, 731 683 399). Zápis proběhne stejně jako loni tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, budou respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. K Žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: - kopie rodného listu - kopie očkovacího průkazu (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. - potvrzení Žádosti lékařem (razítko + podpis)

více zde…


Únor zavolá skřivánka…?

28. 2. 2021

Únor zavolá skřivánka…?

Protože „únor bílý, pole sílí“ pro letošní rok platilo, sněhu jsme si opravdu užili. A nejen to.

více zde…


Miniškolička pro předškoláky

14. 2. 2021

18.2.2021 od 9.00 proběhne v ZŠ Jarošov Miniškolička pro předškoláky - děti z MŠ Jarošov. Hravou formou si děti vyzkouší roli školáka přímo v ZŠ Jarošov. Školička pouze pro děti a pedagogy, bez přítomnosti rodičů.

více zde…


Letní kurz Šikovné ručičky 6. - 9. 7. 2021

14. 2. 2021

LETNÍ KURZ ŠIKOVNÉ RUČIČKY - úterý 6.7. až pátek 9.7.2021, vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Letní kurz se koná na Základní škole v Jarošově. Kurzovné činí 1600 Kč. V rámci kurzu děti navštíví keramickou dílnu, kde si děti budou vyrábět keramické výrobky a naučí se točit na kruhu. Lektorkami kurzu jsou Eva Gregůrková a Jitka Králíková. Přihlášky a bližší informace získáte na ms@zsjarosov.cz Kapacita míst je omezená, proto neváhejte s přihlášením dítěte na letní kurz 🙂

více zde…


Všechny zprávičky MŠ >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás