Zprávy ZŠ

Ty medaile vám přivezeme!

23. 5. 2024

Ty medaile vám přivezeme!

Ve středu 22. května jsme se zúčastnili atletické olympiády 1. stupně ZŠ. Naši ZŠ reprezentovalo 20 sportovců. Celkem se do atletického zápolení zapojilo přes 20 základních škol z celého okresu. Našim nejmenším sportovcům se i v této velké konkurenci zadařilo, a jak jsme slíbili, tak i splnili a přivezli do Jarošova několik cenných kovů. Všichni naši sportovci si zaslouží velkou pochvalu za výborné výkony!!!

více zde…


Návštěva památníku Velké Moravy ve Starém Městě

22. 5. 2024

Návštěva památníku Velké Moravy ve Starém Městě

V úterý 21. května jeli žáci 4. třídy na program "Velká Morava zve k prostřenému stolu" do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

více zde…


Vystoupení v jarošovském kostele

22. 5. 2024

Vystoupení v jarošovském kostele

V úterý 21. května předvedl pěvecký kroužek své slavnostně laděné pásmo písní a básní v místním kostele. Naše vystoupení jsme věnovali především maminkám, které nedávno oslavily svátek a také všem, kteří měli chuť poslouchat. Věříme, že ze společně stráveného času máte stejnou radost jako my.

více zde…


Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Jarošov

16. 5. 2024

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Jarošov

Vážení rodiče, zápis o výsledcích voleb do Školské rady ZŠ Jarošov pro funkční období 2024 - 2027 najdete v příloze.

více zde…


Zdařilé vystoupení

9. 5. 2024

Zdařilé vystoupení

Tradice jsou tradice… je nám ctí, že jednu z nich můžeme pravidelně dodržovat.

více zde…


Čarodějnické učení

3. 5. 2024

Čarodějnické učení

Poslední dubnový den ve škole byl hlavně pro žáky třetí třídy plný magie a zábavy. Celý den se nesl v duchu čarodějnického učení, vaření kouzelných lektvarů nebo vyrábění speciálních čarodějných pomůcek. Podívejte se, jak nám to šlo!

více zde…


Všechny zprávy ZŠ >

Zprávičky MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

23. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, vážíme si Vaší důvěry při zápisu do naší mateřské školy pro příští školní rok. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Provoz MŠ o letních prázdninách + náhradní provoz šk rok 2023/2024

27. 3. 2024

Informace o prázdninovém + náhradním provozu dětí v MŠ

více zde…


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

27. 3. 2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025. Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 – 2025 se bude konat od 13. 5. 2024 do 15. 5. 2024. Stanoveny úřední dny pro podání Žádostí o přijetí dítěte do MŠ Jarošov na školní rok 2024 - 2025 - Pondělí až středa 8.00 - 14.30 hodin. Na zápis přijďte, prosím i s dítětem. K vyplněné Žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: - rodný list - očkovací průkaz (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). - potvrzení Žádosti lékařem (razítko + podpis). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní nebo bude plnit v daném školním roce 2024/2025 povinné předškolní vzdělávání. Ukončení podávání Žádostí je 15. 5. 2024 Žádost ke stažení v souboru

více zde…


TRADICE VELIKONOC

25. 3. 2024

TRADICE VELIKONOC

Již druhým rokem - v tomto předvelikonočním čase – proběhla společná akce mateřské školy a školní družiny.

více zde…


Tradice Velikonoc 21.3. - zkrácení provozní doby

17. 3. 2024

Tradice Velikonoc 21.3. - zkrácení provozní doby

Opět po roce se na Vás těšíme v tělocvičně ZŠ na velikonočním tvoření. Akce se uskuteční ve čtvrtek 21.3. od 15.00 hodin, Zároveň v tento den bude zkrácen provoz mateřské školy, která bude zavírat už v 15.15. hodin .

více zde…


Předškolička s budoucími prvňáčky

14. 3. 2024

Budoucí prvňáčci si v úterý 12. března 2024 přišli vyzkoušet, jaké to od září v 1. třídě bude.

více zde…


Všechny zprávičky MŠ >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...