Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

Pivovarská 200
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

Datová schránka: bj7min4

Ředitel školy

Mgr. Pavel Jančář
572 545 077, 739 488 427, zsjarosov@zsjarosov.cz

Vyučující

Mgr. Leona Jančarová
zástupce ředitele pro ZŠ
730 174 795, 572 545 077,  leona.jancarova@zsjarosov.cz

Mgr. Zlatuše Slezáková
730 174 795, 572 545 077, zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

Mgr. Pavla Martincová
730 174 795, 572 545 077, pavla.martincova@zsjarosov.cz

Mgr. Dana Fitzianová
730 174 795, 572 545 077, dana.fitzianova@zsjarosov.cz

Mgr. Zdeňka Uřičářová
730 174 795, 572 545 077, zdenka.uricarova@zsjarosov.cz

Mgr. Eliška Bečicová
730 174 795, 572 545 077, eliska.becicova@zsjarosov.cz

Mgr. Anna Jurečková
730 174 795, 572 545 077, anna.jureckova@zsjarosov.cz 

 

Asistentky pedagoga

Bc. Libuše Ondrušková
730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Mgr. Hana Otrusiníková
730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz 

Bc. Monika Mitanová
730 174 795, 572 545 077monika.mitanova@zsjarosov.cz

Pavlína Jurkasová
730 174 795, 572 545 077, pavlina.jurkasova@zsjarosov.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Žaneta Slobodová
730 174 795, 572 545 077, zaneta.slobodova@zsjarosov.cz 

Školní družina

Iva Zemanová
vedoucí vychovatelka: 
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin), zemanova@zsjarosov.cz

Bc. Libuše Ondrušková 
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Mgr. Hana Otrusiníková
776 129 317730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz

Pavlína Jurkasová
776 129 317730 174 795, 572 545 077, pavlina.jurkasova@zsjarosov.cz

 

 

Mateřská škola

Odloučené pracoviště Mateřská škola, Markov 416, Uherské Hradiště-Jarošov
Telefon: 572 545 180
E-mail: ms@zsjarosov.cz

Zástupce ředitele pro mateřskou školu

Bc. Jitka Králíková
zástupce ředitele školy pro MŠ, statutární zástupce ředitele ZŠ a MŠ Jarošov
572 545 180, 731 683 399, ms@zsjarosov.cz

Třída pejsek a kočička

Markéta Macháčková
učitelka, marketa.machackova@zsjarosov.cz

Mgr.Eva Ferenčíková
učitelka, eva.gregurkova@zsjarosov.cz

Jana Kadlčíková
asistent pedagoga, jana.kadlcikova@zsjarosov.cz

 

Třída Myšky

Bc. Jitka Králíková
učitelka logopedické třídy ( logoped preventista ), ms@zsjarosov.cz

BC.Adéla Stehlíková
učitelka logopedické třídy ( logoped ), adela.stehlikova@zsjarosov.cz

 

Třída Krteček

Ladislava Holáňová, Dis.,

učitelka, ladislava.holanova@zsjarosov.cz

Bc. Kristýna Rigová
učitelka, kristyna.rigova@zsjarosov.cz

Michaela Daňková
asistent pedagoga, michaela.dankova@zsjarosov.cz

 

Třída Zajíčci

Markéta Jahodová

učitelka, marketa.jahodova@zsjarosov.cz

Natálie Jarošová, Dis.
učitelka, natalie.jarosova@zsjarosov.cz

 

Školní družina

Iva Zemanová
v
edoucí vychovatelka:
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin), zemanova@zsjarosov.cz

Bc. Libuše Ondrušková 
572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz 

Mgr. Hana Otrusiníková
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz

 

Školní jídelna

Markov 416, Uh.Hradiště - Jarošov
571 110 971, jidelna@zsjarosov.cz

Anna Lacúšková
vedoucí školní jídelny

 

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...