Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

Pivovarská 200
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

Datová schránka: bj7min4

Ředitel školy

Mgr. Pavel Jančář
572 545 077, 739 488 427, zsjarosov@zsjarosov.cz

Vyučující

Mgr. Zlatuše Slezáková
730 174 795, 572 545 077, zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

Mgr. Pavla Martincová
730 174 795, 572 545 077, pavla.martincova@zsjarosov.cz

Mgr. Dana Fitzianová
730 174 795, 572 545 077, dana.fitzianova@zsjarosov.cz

Mgr. Zdeňka Uřičářová
730 174 795, 572 545 077, zdenka.uricarova@zsjarosov.cz

Mgr. Leona Jančarová
730 174 795, 572 545 077, leona.jancarova@zsjarosov.cz

Mgr. Eliška Bečicová
730 174 795, 572 545 077, eliska.becicova@zsjarosov.cz

Asistentky pedagoga

Bc. Monika Mitanová
730 174 795, 572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Libuše Ondrušková

730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Miklášová
730 174 795, 572 545 077, petra.miklasova@zsjarosov.cz

Školní družina

Iva Zemanová
vedoucí vychovatelka: 
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin)

Libuše Ondrušková 
730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
730 174 795, 572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Bc. Tereza Piknerová
730 174 795, 572 545 077, asistentka pedagoga, tereza.piknerova@zsjarosov.cz

Mateřská škola

Odloučené pracoviště Mateřská škola, Markov 416, Uherské Hradiště-Jarošov
Telefon: 572 545 180
E-mail: ms@zsjarosov.cz

Vedoucí učitelka mateřské školy

Jitka Králíková
statutární zástupce ředitele ZŠ a MŠ Jarošov
572 545 180, 731 683 399, ms@zsjarosov.cz

Třída pejsek a kočička

Markéta Macháčková
učitelka

Bc.Eva Gregůrková
učitelka

Třída Myšky

Jitka Králíková
učitelka logopedické třídy

Mgr. Marta Elfmarková
učitelka logopedické třídy

Třída Krteček

Helena Prchlíková
učitelka

Natálie Jarošová, DiS.
učitelka

Třída Zajíčci

Kristýna Rigová Bc.
učitelka

Jana Kadlčíková
asistent pedagoga

 

Školní družina

Iva Zemanová
v
edoucí vychovatelka:
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin)

Libuše Ondrušková 
572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Bc. Tereza Piknerová
asistentka pedagoga, tereza.piknerova@zsjarosov.cz

Školní jídelna

Markov 416, Uh.Hradiště - Jarošov
571 110 971, jidelna@zsjarosov.cz

Anna Lacušková
vedoucí školní jídelny

 

 

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás