Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

Pivovarská 200
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

Datová schránka: bj7min4

Ředitel školy

Mgr. Pavel Jančář
572 545 077, 739 488 427, zsjarosov@zsjarosov.cz

Vyučující

Mgr. Zlatuše Slezáková
730 174 795, 572 545 077, zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

Mgr. Pavla Martincová
730 174 795, 572 545 077, pavla.martincova@zsjarosov.cz

Mgr. Dana Fitzianová
730 174 795, 572 545 077, dana.fitzianova@zsjarosov.cz

Mgr. Zdeňka Uřičářová
730 174 795, 572 545 077, zdenka.uricarova@zsjarosov.cz

Mgr. Leona Jančarová
730 174 795, 572 545 077, leona.jancarova@zsjarosov.cz

Mgr. Eliška Bečicová
730 174 795, 572 545 077, eliska.becicova@zsjarosov.cz

Mgr. Anna Jurečková
730 174 795, 572 545 077, anna.jureckova@zsjarosov.cz

 

Asistentky pedagoga

Bc. Monika Mitanová
730 174 795, 572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Bc. Libuše Ondrušková

730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Mgr. Anna Jurečková
730 174 795, 572 545 077, anna.jureckova@zsjarosov.cz


Mgr. Hana Otrusiníková

730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz

 

 

Školní psycholog

Mgr. Petra Miklášová
730 174 795, 572 545 077, petra.miklasova@zsjarosov.cz

Školní družina

Iva Zemanová
vedoucí vychovatelka: 
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin)

Bc. Libuše Ondrušková 
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Mgr. Hana Otrusiníková

776 129 317730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz

 

Mateřská škola

Odloučené pracoviště Mateřská škola, Markov 416, Uherské Hradiště-Jarošov
Telefon: 572 545 180
E-mail: ms@zsjarosov.cz

Vedoucí učitelka mateřské školy

Bc. Jitka Králíková
statutární zástupce ředitele ZŠ a MŠ Jarošov
572 545 180, 731 683 399, ms@zsjarosov.cz

Třída pejsek a kočička

Markéta Macháčková
učitelka

Bc.Eva Gregůrková
učitelka

Michaela Daňková
asistent pedagoga

Třída Myšky

Bc. Jitka Králíková
učitelka logopedické třídy ( logoped preventista ) 

Mgr. Marta Elfmarková
učitelka logopedické třídy ( speciální logoped ) 

Třída Krteček

Helena Prchlíková
učitelka

Bc. Kristýna Rigová
učitelka

Jana Kadlčíková
asistent pedagoga

Eliška Lekešová ( zástup ) 
asistent pedagoga 

Třída Zajíčci

Ladislava Holáňová, Dis.
učitelka

Natálie Jarošová, Dis.
učitelka

Bc. Lenka Orálková
asistent pedagoga

 

 

Školní družina

Iva Zemanová
v
edoucí vychovatelka:
776 129 317 (dostupnost 08.00 - 16.30 hodin)

Bc. Libuše Ondrušková 
572 545 077, libuse.ondruskova@zsjarosov.cz

Bc. Monika Mitanová
572 545 077, monika.mitanova@zsjarosov.cz

Mgr. Hana Otrusiníková
776 129 317, 730 174 795, 572 545 077, hana.otrusinikova@zsjarosov.cz

 

Školní jídelna

Markov 416, Uh.Hradiště - Jarošov
571 110 971, jidelna@zsjarosov.cz

Anna Lacúšková
vedoucí školní jídelny

 

 

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás