V měsíci květnu byl rodičům žáků naší školy předložen anonymní dotazník týkající se zázemí a klimatu školy s prosbou o vyplnění. Ve škole je v současné době 93 žáků, z 9 rodin chodí do školy více sourozenců, bylo tedy rozdáno 84 dotazníků k vyplnění. Celkově se vyjádřilo vyplněním dotazníků 57 rodin, což je 68% návratnost. V dotazníku se rodiče mohli vyjádřit ke 12 různým oblastem, které tvoří zázemí a klima školy. S daným výrokem mohli souhlasit, nesouhlasit či občas souhlasit. Také mohli napsat své komentáře k tomu, co se jim u dané oblasti líbí či nelíbí. Většina rodičů zvolila k vyplnění dotazníků klasickou metodu výběru odpovědi křížkem, objevili se však i rozsáhlejší komentáře k jednotlivým položkám. U každé oblasti uvádíme výsledné hodnocení rodičů, včetně grafického vyjádření a komentářů pozitivních i negativních

Nejčastěji hledáte

Podporují nás