Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.

Co má přinést dětem:

  • možnost zvykat si na školu
  • seznámení s budoucí třídní učitelkou, spolužáky i s prostředím
  • zjištění školní zralosti

Co může přinést rodičům:

  • lepší poznání vlastního dítěte z hlediska temperamentu, jehoškolní připravenosti a předpokladů pro zvládání školních požadavků
  • -získání nových komunikačních dovedností, vést dětik samostatnosti a zodpovědnosti
  • získání důvěry k budoucí třídní učitelce a navázání vzájemnékomunikace

Co může přinést učitelům:

  • seznámení s budoucími prvňáčky
  • zjištění školní zralosti
  • navázání kontaktů s rodiči, poznávání rodinného zázemí

 

Spolupráce základní a mateřské školy ve šk. roce 2013-2014

Spolupráce při zajišťování kulturních akcí ( koncerty, představení atd.) během škol. roku

Sportování v tělocvičně ZŠ – během škol. roku

Společná ekovycházka na Rochus – Strom – říjen

Bramborování, dýňování – společná akce v ZŠ

Přípravy na Vánoce, zpívání u stromečku, „Pohádkové dopoledne“ - předčítání pohádek – prosinec

Škola nanečisto - Poznáváme budoucí prvňáčky– návštěva dětí z MŠ v ZŠ – leden

Návštěva p. uč. 1. tř. ZŠ v MŠ – leden/ únor

Hrátky na sněhu – leden, únor

Vynášení Moreny – společná akce – „Zpět k tradicím“

Společná oslava konce šk. roku – hravé odpoledne s opékáním špekáčků – červen

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás