Kontakty:  telefon  571 110 971 - kancelář  vedoucí  ŠJ

                        e-mail   jidelna@zsjarosov.cz

Pro odhlašování obědů používejte přednostně e-mail  jidelna@zsjarosov.cz, 
odhlášky přijímáme nejpozději do 6.15 hod. daného dne.
 
Výdej obědů pro strávníky MŠ je od 11.15. do 12.00 hod., výdej do jídlonosičů v MŠ je od 10.45. do 11.00 hod., /pouze první den nepřítomnosti/.
Výdej obědů pro strávníky ZŠ je od 11.40. do 13.00 hod., výdej do jídlonosičů v ZŠ je od 11.15 do 11.30 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Od října 2022 opět nabízíme, v úterý a ve čtvrtek, výběr obědů pro strávníky Základní školy.

Minimální počet pro vaření obědů č. 2 je 10 strávníků.

Objednávky je možné zapsat přímo v jídelně ZŠ, případně napsat e-mail do školní jídelny: jidelna@zsjarosov.cz 

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás