• Logopedická třída Myšky

  Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.
 • Třída Krteček

  Třída pro děti od 3 do 4,5 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.
 • ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2020/2021

  ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2020/2021
 • Třída Zajíčci

  Třída pro děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let.
 • Třída Pejsek a kočička

  Třída pro děti ve věku 4,5 - 6/7 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.
 • Časopis Školásek

  Časopis Školásek vychází každé čtvrtletí. Najdete v něm informace o všech akcích, které proběhly v tomto období, plánované akce na další období, dobré a zdravé recepty nejen z naší kuchyně, perličky vašich dětí, fotogalerii obrázků prací dětí ze všech tříd a jiné zajímavosti.

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás