Zajíčci - děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let

Krteček - děti ve věku 3 - 4,5 let
Myšky - logopedická třída, děti ve věku 4,5 – 6/7 let
Pejsek a kočička - děti ve věku 4,5 – 6/7 let.
 

6.00 - 8.00 hodin
Scházení dětí, volné hry dětí dle vlastní volby

8.00 - 10.00 hodin
Didakticky zacílené činnosti dětí ve skupinkách a individuálně, pohybová aktivita, přesnídávka,

10.00 - 11.15 hodin
Pobyt venku třída Zajíčci a Krtečci

10.00 - 11.15 hodin
Pobyt venku třída Pejsek a kočička a Myšky

 

11.30 - 12.00 hodin
Hygiena, oběd – třída Zajíčci a Krtečci

11.45 - 12.15 hodin
Hygiena, oběd – třída Pejsek a kočička a Myšky

12.15/30 - 14.00 hodin

  • Pejsek a kočička – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity - individuální logopedická péče
  • Krteček, Zajíčci,  Myšky - odpočinek

14.05 - 14.30 hodin
Hygiena, svačinka

14.30 - 16.15 hodin
Zájmová činnost dětí, (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

Obsah činností

Hry
Volní spontánní hra s hračkami, motivované skupinové hry na různé náměty, řízené hry s pravidly, tvořivé hry a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovná cvičení, hudební chvilky, na PC „Těšíme se do školy, Beruška, Kouzelné jablko “.

Speciální cvičení
Jazyková cvičení, logopedie, smyslová cvičení, dechová cvičení, rytmizace slov, grafomotorika, individuální práce s dětmi.

Svačina,oběd
Srávné stolování, návyky správné hygieny, základy společenského chování, postupné zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním ( příprava stolování, samoobsluha při svačině, nalévání nápoje, používání příboru).

Odpočinek
Krteček, Myšky - log. třída - klidný průběh odpočinku na lehátku, poslech písní, pohádek, básní, relaxační hudby,
Pejsek a kočička - klidový režim, poslech písní, pohádek, básní, relaxační hudby, procvičování drobných pracovních dovedností, výtvarná činnost, dramatizace, hudebně pohybová činnost, keramika, logopedie a činnost dle přání dětí.

Pobyt venku
Pozorování přírody, pohybové aktivity, pobyt na zahradě - hry na pískovišti, využití suchého koryta řeky k pozorování živé a neživé přírody, bylinné spirály, výlety do nejbližšího okolí mateřské školy ( chráněné přírodní lokality Kněžpolský les, Rochus) a seznámení s okolím svého bydliště, hry v přírodě.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...