Obsah

Přehled základních informací o školní družině

Vážení rodiče, Vaše dítě bude ve školní družině prožívat svůj čas v době mimo vyučování. Prosím Vás, abyste si následující informace přečetli pozorně.

Více zde

Únor bílý, pole sílí…

A někdy nejen pole, ale i naše hlasy... Třeba za to může ona Hromnice, co nám přidala o hodinu více? A jak jsme si krátili čas v tomto krátkém měsíci?

Více zde

Leden studený – duben zelený!

Tak to se necháme překvapit. Mrazivých dnů jsme si v tomto prvním měsíci v roce příliš neužili, v dubnu si ověříme pravdivost pranostiky.

Více zde

Předsváteční nálada a velké těšení, tak to byl náš prosinec!

Prosinec je již tradičně měsícem, ve kterém máme neskutečně moc „práce“ a času na všechny naše aktivity se nám nedostává. Stihli jsme, co se dalo, ale hodně z našich plánů odsouváme na příště. Stalo se totiž to, že nás přepadla nemoc a naše družinka se téměř vyprázdnila. Tři oddělení se spojily a i tak tam zůstala pouze hrstka dětí.

Více zde

Listopad a jak jsme se měli?

Moc dobře. Koho tato odpověď příliš neuspokojila, může číst dále.

Více zde

Říjen plný barev…

Jak již nadpis napovídá, tento měsíc si pohrál s barvami. Nejen příroda, ale i my v naší družince. Na počátku období jsme měli fůru zodpovědné práce. Blížila se Dýňová slavnost a my jsme připravovali hudební program.

Více zde

Září – nový začátek je tady…

Tak nám to opět nastalo. Vyběhaní, vykoupaní a příjemně unaveni díky teplému létu, znovu se scházíme na další startovní čáře…

Více zde

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás