Akce

Školní rok 2023 - 2024

 

Září

4.9. zahájení školního roku školní zahrada

12. 9. třídní schůzka 1. třída

15.9. divadelní představení Lichožrouti - Slovácké divadlo 10.00

25.9. Bezpečná cesta do školy - BESIP

26. 9. třídní schůzka 4. a 5. třída

28.9.-30.9. školení zaměstnanců OP JAK 

29.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Říjen

5.10. Barevný den nám. UH 2.+ 3. tř.

10.10. Dýňování

11.10. Strašidelná škola

16.10. Komentovaná prohlídka UH 3.tř.

16. 10. den v kroji - společný projektový den spolu s MŠ Markov

19.10. Exkurze Pevnost poznání Olomouc 4., 5. třída

26.- 29. 10. podzimní prázdniny

30.10. - Bruslení

 

Listopad

2.11. Tonda obal - environmentální výchova

24.11. adventní tvoření DDM Šikula

27.11. Bruslení

28.11. třídní konzultace pro 2.tř.

 

Prosinec

5. 12. Mikuláš ve škole

8. 12.  Adventní tvoření a zvyky - Park Rochuz

11. 12. Bruslení

14.12. Vystoupení Pěveckého sboru v kostele Panny Marie Růžencové v Jarošově

18. 12. Zpívání u Vánočního stromu UH

22.12. Návštěva dřevěného Betlému u Šuráňů na Staré Cestě

 

Leden

5.1. Projektový den Tři králé

9.1. Tříkrálové ladění - odpočinutí po prázdninách Vám předvedeme co už umíme

16.1. Konzultace třídní

29.1. Bruslení

31.1. Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

2. 2. Pololetní prázdniny

8.2.  Recitační soutěž - "O masopustní koblihu"

9. 2. Zahájení plavecké výuky - Plavecká škola Uh. Hradiště - 1.,2.,3. třída

10. 2. Tradiční dětský karneval - pořádá Spolek rodičů při ZŠ

19.2.-25.2. Jarní prázdniny

26. 2. Bruslení

27.2. Den otevřených dveří ZŠ Jarošov

 

 

Březen

6.3. Zazpívej slavíčku - pěvecká soutěž školy

12.3. Informatika pro předškoláky - společná výuka předškoláků z MŠ a žáků 4. třídy - 10:00 MULTI  - Pivovarská 200

12. 3Předškolička 1 - 15.00 - ZŠ Pivovarská 200

14. 3. Turnaj v minivolejbalu proti ZŠ UNESCO - tělocvična ZŠ Jarošov

19. 3. Účast vybraných žáků 1. -5. třídy na Halové atletické olympiádě v UH

20. 3. Projektový den "Velikonoce s noblesou"

21. 3.   "Velikonoční řezbářské dílničky" - tělocvična ZŠ od 15:00, společná akce ZŠ, ŠD a MŠ

22. 3. Mezinárodní soutěž Matematický Klokan, Cvrček - 2. - 5. třída - základní kolo

25. 3. Poslední bruslení

26. 3. Předškolička 2 - 15.00 - ZŠ Pivovarská 200

28. 3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

4. 4. - Modrý den - Světový den porozumění autismu  - všichni v modrém, 5. tř - účast na setkání v kině Hvězda

5.4. Zápis do 1. třídy ZŠ od 14.00-17.00 - ZŠ Pivovarská 200, viz. informace o zápise na stránkách naší školy www.zsjarosov.cz 

16.4.  - Pedagogická rada - 3. čtvtletí

22. 4. - Projektový den "Ukliďme Česko" 

23.4.  - Dopravní hřiště 4.tř. - Uh. Hradiště

25. 4. - Návštěva ZŠ Za Alejí - prohlídka školy, aktivity s budoucími spolužáky - 5. tř.

 

Květen

7.5. vystoupení pěveckého sboru v DPS UH 

14.5. Třídní schůzky, volby do Školské rady

21.5. památník Velké Moravy 4.tř. - exurze

21.5. vystoupení pěveckého sboru v kostele v  Jarošově

22.5. Atletická olympiada 1.st. ZŠ - vybraní žáci

27.5. fotografování žáků

28.5. ukázka dentální hygieny (staré kartáčky)

30.5. Škola v pohybu- projekt FA ČR (ukázkové hodiny TV)

 

Červen

3.-7.6. ŠVP Kopánky 2024

12. 6. náhradní fotografování

18. 6. pdg. rada

18.6. pasování prvňáčků v knihovně BBB UH

24.-26.6. projekt Zdravá pětka

25.6.  Zahradní slavnost - celý venkovní areál Pivovarská 200

28.6. pdg. rada 

 

 

Archiv Školní rok 

Školní rok 2022 - 2023

ZÁŘÍ

1.9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - zahrada školy

13.9. v 16.00 - třídní schůzky 1. třída

22.9. Beseda pro 1.tř. se ZZS Zlínského kraje, pobočka UH

21.9. Osvětová akce Barevný den, která se uskuteční na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

26.9. Bezpečná cesta do školy - BESIP- 1., 2. tř.

27.9. dopravní hřiště 4.tř.

27.9. třídní schůzka 5.tř. od 16.00

29.9. Komentovaná prohlídka města UH - exurze pro 3. a 4.tř.

30.9. návštěva budoucích prvňáčků v MŠ Jarošov- aneb "Čtvrťáci čtou předškoláčkům"

 

 

ŘÍJEN

4.10.  Schůzka rodičů předškolních dětí v 16.00 hod, MŠ Jarošov

10.10. Projektový den na téma ROBOTIKA pro žáky 3.-5. třídy

11.10. v 16.00 - Tradiční dýňování v areálu školní zahrady.

17.10. návštěva MŠ Jarošov - setkání v rámci tradičních Slováckých hodů s právem v Jarošově

24.10. návštěva KBBB - beseda o vzniku ČSR (5.třída)

31.10. bruslení


LISTOPAD


1.11. návštěva KBBB (3.tř.) 

8.11. preventivní program Kyberšikana 

25.11. Vánoční tvoření DDM Šikula

28.11. Bruslení 

PROSINEC

5.12. Mikuláš

8.12. Návštěva výukového program s názvem Adventní čas je tady zas v Parku a skanzenu Rochuz UH

13.12. Vánoční ladění - přeloženo na 5.1.2023

 

 

LEDEN

5.1. Tříkrálové ladění

30.1. Bruslení

ÚNOR

2.2. kino 3D ve škole

4.2. Karneval 

10.2. začíná kurz plavání 2.,3., 4. třída

26.2. Bruslení

28.2.2023 Den otevřených dveří, Škola nanečisto (dopoledne)


BŘEZEN

2. 3. Recitační soutěž " O masopustní koblihu"

15. 3. Slavíček - školní kolo pěvecké soutěže

14. 3. Předškolička 1 - příprava na zápis do 1. třídy

20. - 24. Výjezd na Erasmus do Irska

21. 3. Předškolička 2  - příprava na zápis do 1. třídy

22. 3. Koncert kino Hvězda 3., 4., 5.tř. 

27. 3. Bruslení

28. 3. online prohlídka jaderné elektrárny Temelín pro 4., 5. tř. (ČEZ)

29. 3. turnaj Minivolejbal (tělocvična)

30. 3. Návštěva výukového programu Od fašanku do Velikonoc v parku Rochuz

31. 3. Modrý den ve škole -  podpora Světového dne porozumění autismu

DUBEN

4. 4. - velikonoční projekt - tvoření MŠ + ŠD  15.30  - tělocvična

14. 4. - Zápis do 1. třídy - od 14:00 do 18:00 - ZŠ Jarošov Pivovarská 200

17. 4. - výchovný koncert ZUŠ Slovácko - tělocvična školy

18. - 20.4. - Zdravá pětka (1.- 5.tř.) - projekt o zdravé výživě

19. 4.  - exkurze hvězdárna Brno a hrad Špilberk (4. a 5. tř.)

24. 4. - Ukliďme náš les - společná akce celé školy ve venkovních prostorách školy - Kněžpolský les

25. 4. - Turnaj barevného minivolejbalu - v ZŠ Staré Město

KVĚTEN

2. 5.  - dětské dopravní hřiště - 4. třída

9.5. -  rodičovská schůzka 

16. 5. - návštěva knihovny BBB v UH - 1.tř.

17.5. - vystoupení v Domě pro seniory v UH ke dni matek

19. 5. - projekt Sportuj (MŠ a 1.tř.)  - sportovní areál Rybníček Staré Město

29. 5. - 2. 6. - škola v přírodě  Kopánky 2023

 

ČERVEN 

19. 6.  kino Ex Libris

22.6. pasování prvňáčků na čtenáře knihovna BBB UH

26.6. ukázka výcviku psovodů

11. 6. - 16. 6. - studijní pobyt Erasmus+ (Německo) - 4. + 5. třída 

27. 6. - Zahradní slavnost 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

 

ARCHIV

Školní rok 2021 - 2022
ZÁŘÍ

1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

14. 9.  Třídní schůzky 

20. 9. - BESIP - Bezpečná cesta do školy - 1. - 3. třída

24. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

24. 9. - European School Sport Day - sportování prváčků s dětmi MŠ

Každé úterý "Sporťák" pro 1. a 2. třídu v rámci TV.

 

ŘÍJEN

12. 10. - Dýňování online (původně jsme plánovali 5. 10.)

25. 10. - Bruslení 

27. - 29. 10. - Podzimní prázdniny 


LISTOPAD

4. 11. - Exkurze VIDA Brno - 4. a 5. třída - odjezd ze zastávky Pivovarská (směr UH) v 7:30 (přijďte určitě o 10min dříve), návrat zpět kolem 16:00 (zastávka Pivovarská) 

11. 11. - Exkurze ZOO Lešná - 1. - 3. třída

22. 11. - Bruslení

26. 11. - Co dělají hasiči?
 

PROSINEC

3. 12. - Mikuláš

14. 12. - Vánoční (na)ladění

17. 12. - Slovácké muzeum - vánoční tvoření - 4. a 5. třída

20. 12. - Bruslení

21. 12. - Vánoční zpívání ve škole

 

LEDEN

11. 1. - Konzultační hodiny (dle času uvedených v žákovských knížkách)

24. 1. - Bruslení

26. 1. - Matematická olympiáda - okresní kolo 

27. 1. - Centrum Veronica Hostětín - 4. a 5. třída

 

ÚNOR

3. 2. - Recitační soutěž - školní kolo

4. 2. - Pololetní prázdniny

7. 2. - 11. 2. - Jarní prázdniny

21. 2. - Bruslení

22. 2. - Škola nanečisto (dopoledne), Den otevřených dveří (15:00 - 16:00)

23. 2. - Recitační soutěž DDM UH - okrskové kolo (vítězové školního kola)

 

 

BŘEZEN

1. 3. - Předškolička -15:00

3. 3. - Zazpívej Slavíčku - školní kolo

15. 3. - Předškolička - 15:00

21. 3. - Bruslení

 

23. 3. - Recitační soutěž - okresní kolo (DDM Šikula) - Adéla Fůsková, 3. třída

31. 3. - Světový den porozumění autismu - Kino Hvězda UH - 5. třída

 

DUBEN

7. 4. - minivolejbal

8. 4. - Zápis do 1. třídy

12. 4. - Konzultační hodiny - 14:30 - 16:30

13. 4. - Knihovna BBB Uherské Hradiště

14. - 18. 4. - Velikonoční prázdniny 

 

27. 4. - Dopravní hřiště - 4. tř.

28. 4. - Koncert ZUŠ Uherské Hradiště

 

KVĚTEN

2. 5. - Monitorování přírody v lese (akci organizuje Skanzen Rochus ve spolupráci s UTB Zlín)

10. 5. - Den matek - akce s rodiči na školní zahradě

16. 5. - Koncert ZUŠ Slovácko (v ZŠ)

18. 5. - Vystoupení ŠD v DPS UH (10:00)

20. 5. - Sportování na Rybníčku - 1. třída

23. 5. - Focení

24. 5. - Třídní schůzky

26. 5. - Návštěva ZŠ Za Alejí - 5. třída

30. 5 - 3. 6. - Škola v přírodě 4. a 5. třída + zahraniční děti - Kopánky (projekt Erasmus +)

 

ČERVEN 

10. 6. - Veselé zoubky - 1. třída

13. - 17. 6. - Škola v přírodě 1., 2., 3. třída - Kopánky

14. 6. - Návštěva ze ZŠ Za Alejí - 5. třída

16. 6. - Zápis do 1. třídy (doplňující)

28. 6. - Zahradní slavnost

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

Školní rok 2020 - 2021

ZÁŘÍ

1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

3. 9. v 16.00 h - Třídní schůzky 2. - 5. třída

17. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

 30. 9. - Distanční atletická olympiáda (společná akce se ZŠ Mařatice)

 

ŘÍJEN
1. 10. - Bezpečná cesta do školy - BESIP - 1. a 2. třída

13. 10. - Ziggy Horváth - Spolu hravě o dopravě

9. - 20. 10. - Distanční dýňování

 

26. - 30. 10. - Podzimní prázdniny 

LISTOPAD
Matematický klokan (online během distanční výuky)

 

PROSINEC
4. 12. - Mikuláš

18. 12. - Rochus - Advent - BOHUŽEL ZRUŠENO 

 

LEDEN
13. 1. - Bruslení

29. 1. - Pololetní prázdniny

ÚNOR
BŘEZEN
8. - 12. 3. - Jarní prázdniny


DUBEN
1. -  30. 4. - Zápis do 1. třídy - online popřípadě individuální konzultace

 

KVĚTEN

ČERVEN
3. 6. - Rochus - Řemeslo má zlaté dno

14. - 18. 6. - Škola v přírodě Kopánky

 

ARCHIV Školní rok 2019 - 2020

ZÁŘÍ
3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

13. 9. - Olympiáda společně se ZŠ Mařatice- atletický stadion v UH - foto

17. 9. - Dopravní výchova DDH UH - 4. třída

23. - 27. 9. - Irsko - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus + 

27. 9. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - "Anička a bylinkové kouzlo" (10.00) - 70 Kč

30. 9. - Bezpečná cesta do školy BESIP - 1. a 2. třída - foto


ŘÍJEN
4. 10. - Park Rochus - Dřevo je můj chléb - foto

8. 10. - prohlídka Uherského Hradiště s paní Rašticovou - foto

11. 10. - Škola v pohybu - foto

15. 10. - Dýňování - foto

16. 10. - 8.30 h - Nebuď blbá - Kino Hvězda UH - divadelní představení - 5. třída - foto

18. 10. - Turnaj v miniházené v ZŠ Sportovní UH - foto

18. 10. - Prváčci v lese - foto

23. 10. - Exkurze Brno - planetárium, kasematy - 4., 5. třída - foto

 

LISTOPAD
12. 11. - Třídní schůzky 16.00

14. 11. - Spolupráce s MŠ - čtvrťáci u předškoláků - foto

19. 11. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

20. 11. - Den slabikáře - foto

22. 11. - Tvoření DDM Šikula - foto

25. 11. - Miniházená - foto

29. 11. - Etická výchova 1. a 2. třída - foto

PROSINEC
2. - 6. 12. - Německo - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus +

4. 12. - Etická výchova - 3. třída

5. 12. - Mikuláš - foto

10. 12. - Vánoční ladění 16.30 - pozvánka - foto

16. 12. - Zpívání na náměstí a v DPS UH - školní družina - dopoledne

17. 12. - Bruslení 9.00 - 9.45

20. 12. - Kino Hvězda UH 

LEDEN
14. 1. - Konzultace - 1., 3., 5. třída

21. 1. - Bruslení 9.00 - 9.45

21. 1. - Třídní schůzky - 2., 4. třída

22. 1. - Help - 2. třída

23. 1. - Help - 4. třída

30. 1. - Projektový den "Mladé dámy a mladí gentlemani" - foto

ÚNOR
6. 2. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

7. 2. - Začátek plaveckého výcviku - 1., 2., 3. třída - 8.45 h - 9.30 h

18. 2. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

22. 2. - Karneval - pozvánka

24. 2. - Turnaj miniházená

26. 2. - HELP 2. třída

27. 2. - HELP 4. třída

28. 2. - Beseda s dobrodruhem o Africe

BŘEZEN
10. 3. - Bruslení 9.00 - 9.45

 


DUBEN
 

KVĚTEN
ČERVEN
 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...