Školní rok 2022 - 2023

ZÁŘÍ

1.9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - zahrada školy

13.9. v 16.00 - třídní schůzky 1. třída

22.9. Beseda pro 1.tř. se ZZS Zlínského kraje, pobočka UH

21.9. Osvětová akce Barevný den, která se uskuteční na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

26.9. Bezpečná cesta do školy - BESIP- 1., 2. tř.

27.9. dopravní hřiště 4.tř.

27.9. třídní schůzka 5.tř. od 16.00

29.9. Komentovaná prohlídka města UH - exurze pro 3. a 4.tř.

30.9. návštěva budoucích prvňáčků v MŠ Jarošov- aneb "Čtvrťáci čtou předškoláčkům"

 

 

ŘÍJEN

4.10.  Schůzka rodičů předškolních dětí v 16.00 hod, MŠ Jarošov

10.10. Projektový den na téma ROBOTIKA pro žáky 3.-5. třídy11.10. v 16.00 - Tradiční dýňování v areálu školní zahrady.

17.10. návštěva MŠ Jarošov - setkání v rámci tradičních Slováckých hodů s právem v Jarošově


LISTOPAD

8.11. preventivní program Kyberšikana 

 

PROSINEC

5.12. Mikuláš

8.12. Návštěva výukového program s názvem Adventní čas je tady zas v Parku a skanzenu Rochuz UH

13.12. Vánoční ladění 
 

LEDEN

ÚNOR

28.2. Den otevřených dveřín, škola nanečisto


BŘEZEN
 30.3. Návštěva výukového programu Od fašanku do Velikonoc v parku Rochuz

DUBEN
 

KVĚTEN

ČERVEN 

  

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

 

ARCHIV

Školní rok 2021 - 2022
ZÁŘÍ

1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

14. 9.  Třídní schůzky 

20. 9. - BESIP - Bezpečná cesta do školy - 1. - 3. třída

24. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

24. 9. - European School Sport Day - sportování prváčků s dětmi MŠ

Každé úterý "Sporťák" pro 1. a 2. třídu v rámci TV.

 

ŘÍJEN

12. 10. - Dýňování online (původně jsme plánovali 5. 10.)

25. 10. - Bruslení 

27. - 29. 10. - Podzimní prázdniny 


LISTOPAD

4. 11. - Exkurze VIDA Brno - 4. a 5. třída - odjezd ze zastávky Pivovarská (směr UH) v 7:30 (přijďte určitě o 10min dříve), návrat zpět kolem 16:00 (zastávka Pivovarská) 

11. 11. - Exkurze ZOO Lešná - 1. - 3. třída

22. 11. - Bruslení

26. 11. - Co dělají hasiči?
 

PROSINEC

3. 12. - Mikuláš

14. 12. - Vánoční (na)ladění

17. 12. - Slovácké muzeum - vánoční tvoření - 4. a 5. třída

20. 12. - Bruslení

21. 12. - Vánoční zpívání ve škole

 

LEDEN

11. 1. - Konzultační hodiny (dle času uvedených v žákovských knížkách)

24. 1. - Bruslení

26. 1. - Matematická olympiáda - okresní kolo 

27. 1. - Centrum Veronica Hostětín - 4. a 5. třída

 

ÚNOR

3. 2. - Recitační soutěž - školní kolo

4. 2. - Pololetní prázdniny

7. 2. - 11. 2. - Jarní prázdniny

21. 2. - Bruslení

22. 2. - Škola nanečisto (dopoledne), Den otevřených dveří (15:00 - 16:00)

23. 2. - Recitační soutěž DDM UH - okrskové kolo (vítězové školního kola)

 

BŘEZEN

1. 3. - Předškolička -15:00

3. 3. - Zazpívej Slavíčku - školní kolo

15. 3. - Předškolička - 15:00

21. 3. - Bruslení

 

23. 3. - Recitační soutěž - okresní kolo (DDM Šikula) - Adéla Fůsková, 3. třída

31. 3. - Světový den porozumění autismu - Kino Hvězda UH - 5. třída

 

DUBEN

7. 4. - minivolejbal

8. 4. - Zápis do 1. třídy

12. 4. - Konzultační hodiny - 14:30 - 16:30

13. 4. - Knihovna BBB Uherské Hradiště

14. - 18. 4. - Velikonoční prázdniny 

27. 4. - Dopravní hřiště - 4. tř.

28. 4. - Koncert ZUŠ Uherské Hradiště

 

KVĚTEN

2. 5. - Monitorování přírody v lese (akci organizuje Skanzen Rochus ve spolupráci s UTB Zlín)

10. 5. - Den matek - akce s rodiči na školní zahradě

16. 5. - Koncert ZUŠ Slovácko (v ZŠ)

18. 5. - Vystoupení ŠD v DPS UH (10:00)

20. 5. - Sportování na Rybníčku - 1. třída

23. 5. - Focení

24. 5. - Třídní schůzky

26. 5. - Návštěva ZŠ Za Alejí - 5. třída

30. 5 - 3. 6. - Škola v přírodě 4. a 5. třída + zahraniční děti - Kopánky (projekt Erasmus +)

 

ČERVEN 

10. 6. - Veselé zoubky - 1. třída

13. - 17. 6. - Škola v přírodě 1., 2., 3. třída - Kopánky

14. 6. - Návštěva ze ZŠ Za Alejí - 5. třída

16. 6. - Zápis do 1. třídy (doplňující)

28. 6. - Zahradní slavnost

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

Školní rok 2020 - 2021

ZÁŘÍ

1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

3. 9. v 16.00 h - Třídní schůzky 2. - 5. třída

17. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

 30. 9. - Distanční atletická olympiáda (společná akce se ZŠ Mařatice)

 

ŘÍJEN
1. 10. - Bezpečná cesta do školy - BESIP - 1. a 2. třída

13. 10. - Ziggy Horváth - Spolu hravě o dopravě

9. - 20. 10. - Distanční dýňování

 

26. - 30. 10. - Podzimní prázdniny 

LISTOPAD
Matematický klokan (online během distanční výuky)

 

PROSINEC
4. 12. - Mikuláš

18. 12. - Rochus - Advent - BOHUŽEL ZRUŠENO 

 

LEDEN
13. 1. - Bruslení

29. 1. - Pololetní prázdniny

ÚNOR
BŘEZEN
8. - 12. 3. - Jarní prázdniny


DUBEN
1. -  30. 4. - Zápis do 1. třídy - online popřípadě individuální konzultace

 

KVĚTEN

ČERVEN
3. 6. - Rochus - Řemeslo má zlaté dno

14. - 18. 6. - Škola v přírodě Kopánky

 

ARCHIV Školní rok 2019 - 2020

ZÁŘÍ
3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

13. 9. - Olympiáda společně se ZŠ Mařatice- atletický stadion v UH - foto

17. 9. - Dopravní výchova DDH UH - 4. třída

23. - 27. 9. - Irsko - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus + 

27. 9. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - "Anička a bylinkové kouzlo" (10.00) - 70 Kč

30. 9. - Bezpečná cesta do školy BESIP - 1. a 2. třída - foto


ŘÍJEN
4. 10. - Park Rochus - Dřevo je můj chléb - foto

8. 10. - prohlídka Uherského Hradiště s paní Rašticovou - foto

11. 10. - Škola v pohybu - foto

15. 10. - Dýňování - foto

16. 10. - 8.30 h - Nebuď blbá - Kino Hvězda UH - divadelní představení - 5. třída - foto

18. 10. - Turnaj v miniházené v ZŠ Sportovní UH - foto

18. 10. - Prváčci v lese - foto

23. 10. - Exkurze Brno - planetárium, kasematy - 4., 5. třída - foto

 

LISTOPAD
12. 11. - Třídní schůzky 16.00

14. 11. - Spolupráce s MŠ - čtvrťáci u předškoláků - foto

19. 11. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

20. 11. - Den slabikáře - foto

22. 11. - Tvoření DDM Šikula - foto

25. 11. - Miniházená - foto

29. 11. - Etická výchova 1. a 2. třída - foto

PROSINEC
2. - 6. 12. - Německo - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus +

4. 12. - Etická výchova - 3. třída

5. 12. - Mikuláš - foto

10. 12. - Vánoční ladění 16.30 - pozvánka - foto

16. 12. - Zpívání na náměstí a v DPS UH - školní družina - dopoledne

17. 12. - Bruslení 9.00 - 9.45

20. 12. - Kino Hvězda UH 

LEDEN
14. 1. - Konzultace - 1., 3., 5. třída

21. 1. - Bruslení 9.00 - 9.45

21. 1. - Třídní schůzky - 2., 4. třída

22. 1. - Help - 2. třída

23. 1. - Help - 4. třída

30. 1. - Projektový den "Mladé dámy a mladí gentlemani" - foto

ÚNOR
6. 2. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

7. 2. - Začátek plaveckého výcviku - 1., 2., 3. třída - 8.45 h - 9.30 h

18. 2. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

22. 2. - Karneval - pozvánka

24. 2. - Turnaj miniházená

26. 2. - HELP 2. třída

27. 2. - HELP 4. třída

28. 2. - Beseda s dobrodruhem o Africe

BŘEZEN
10. 3. - Bruslení 9.00 - 9.45

 


DUBEN
 

KVĚTEN
ČERVEN
 

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás