Do větší projektů se systematicky zapojujeme od roku 2005, kdy jsme pracovali v rámci programu Socrates - Comenius. Na tradici navazujeme a získáváme mnoho inspirativních zkušeností.

Erasmus +

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie.Na začátku prvního roku projektu proběhlo setkání v naší škole. Zaměřili jsme se na internetovou bezpečnost, předali jsme si zkušenosti s učiteli z partnerských škol a seznámili se s pravidly používání internetu v jednotlivých školách. Během výjezdu učitelů ve Francii byl založen účet naší školy na Twitteru, můžeme on-line sledovat aktivity jednotlivých škol v průběhu roku.
V červnu se deset žáků spolu s třemi učiteli zúčastnilo projektového setkání partnerských škol v Piambornu v Itálii. Během týdenního pobytu začaly naše děti komunikovat v angličtině, soutěžily v celodenním sportovním mezinárodním klání, vyjely vlakem na ostrov Monte Isola, navštivily archeopark a účastnily se výuky ve škole v Esine. Domů se žaci vraceli plni zážitků a dojmů z nově navázaných přátelství.

 • Recyklohraní

  Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • Erasmus+ 2014 - 2016

  Erasmus + je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Byl zahájen v lednu 2014. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků.
 • Škola nanečisto

  Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.
 • Zelený ostrov

  Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás