Do větší projektů se systematicky zapojujeme od roku 2005, kdy jsme pracovali v rámci programu Socrates - Comenius. Na tradici navazujeme a získáváme mnoho inspirativních zkušeností.

Erasmus + 2020 - 2023

"Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě"


Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj. 
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z  Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Erasmus + 2014 - 2020

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie.Na začátku prvního roku projektu proběhlo setkání v naší škole. Zaměřili jsme se na internetovou bezpečnost, předali jsme si zkušenosti s učiteli z partnerských škol a seznámili se s pravidly používání internetu v jednotlivých školách. Během výjezdu učitelů ve Francii byl založen účet naší školy na Twitteru, můžeme on-line sledovat aktivity jednotlivých škol v průběhu roku.
V červnu se deset žáků spolu s třemi učiteli zúčastnilo projektového setkání partnerských škol v Piambornu v Itálii. Během týdenního pobytu začaly naše děti komunikovat v angličtině, soutěžily v celodenním sportovním mezinárodním klání, vyjely vlakem na ostrov Monte Isola, navštivily archeopark a účastnily se výuky ve škole v Esine. Domů se žaci vraceli plni zážitků a dojmů z nově navázaných přátelství.

 • Recyklohraní

  Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • Erasmus+ 2014 - 2016

  Erasmus + je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Byl zahájen v lednu 2014. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků.
 • Škola nanečisto

  Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.
 • Zelený ostrov

  Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...