Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.

Cílem celého projektu je, uvědomit si, jak člověk mění naši planetu Zemi a jaké to může mít další důsledky. V průběhu projektu seznamujeme děti postupně s tématikou neživé přírody, objevujeme tajemný svět zvířat, poznáváme rozmanitý svět rostlin, přemýšlíme jak člověk zasahuje do přírodních dějů a jak člověk mění planetu Zemi.

Celý projekt bude uzavřen netradičně. Zapojíme do projektu rodiče dětí naší mateřské školy. Využijeme přírodní lokalitu Kanada, kde závěrečnou hrou ukončíme projekt „Zelený ostrov“.

Závěrečná hra „ Putujeme na zelený ostrov“ -ukáže, že zázraky přírody na nás čekají všude kolem nás a stačí jen vyjít kousek od domova a pozorovat.

Plánujeme pro ně odbornou přednášku o významu lužních lesů a celé přírodní lokality Kanada. Pro přednášku využijeme odbornou metodickou pomoc KÚ Zlín, referátu životního prostředí.

V rámci tohoto projektu se rovněž zapojíme do projektu města Uherské Hradiště „ Město stromů“.

Celý projekt bude mít dlouhodobé využití pro děti i pro veřejnost. Poslouží k propagaci naší mateřské školy, uspořádáme výstavku dětských prací z jednotlivých fází projektu, obnovením a dobudováním školní zahrady a v neposlední řadě může přispět ke změně myšlení lidí k životu na naší planetě.

Na zahradě mateřské školy provedeme výsadbu nových stromů, obnovu bylinné spirály a vybudujeme zvonkohru z větví stromů, přírodní úkryty drobným živočichům.

Důležitá upozornění

Uzavření mateřské školy a školní družiny během hlavních prázdnin

Mateřská škola Jarošov bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 8. 7. do 9. 8. 2019.
Školní družina bude uzavřena po celou dobu hlavních prázdnin.

Podrobné informace k uzavření mateřských škol v UH a jejich náhradních provozech naleznete zde.

Naše projekty

Nejčastěji hledáte

Podporují nás