Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.

Cílem celého projektu je, uvědomit si, jak člověk mění naši planetu Zemi a jaké to může mít další důsledky. V průběhu projektu seznamujeme děti postupně s tématikou neživé přírody, objevujeme tajemný svět zvířat, poznáváme rozmanitý svět rostlin, přemýšlíme jak člověk zasahuje do přírodních dějů a jak člověk mění planetu Zemi.

Celý projekt bude uzavřen netradičně. Zapojíme do projektu rodiče dětí naší mateřské školy. Využijeme přírodní lokalitu Kanada, kde závěrečnou hrou ukončíme projekt „Zelený ostrov“.

Závěrečná hra „ Putujeme na zelený ostrov“ -ukáže, že zázraky přírody na nás čekají všude kolem nás a stačí jen vyjít kousek od domova a pozorovat.

Plánujeme pro ně odbornou přednášku o významu lužních lesů a celé přírodní lokality Kanada. Pro přednášku využijeme odbornou metodickou pomoc KÚ Zlín, referátu životního prostředí.

V rámci tohoto projektu se rovněž zapojíme do projektu města Uherské Hradiště „ Město stromů“.

Celý projekt bude mít dlouhodobé využití pro děti i pro veřejnost. Poslouží k propagaci naší mateřské školy, uspořádáme výstavku dětských prací z jednotlivých fází projektu, obnovením a dobudováním školní zahrady a v neposlední řadě může přispět ke změně myšlení lidí k životu na naší planetě.

Na zahradě mateřské školy provedeme výsadbu nových stromů, obnovu bylinné spirály a vybudujeme zvonkohru z větví stromů, přírodní úkryty drobným živočichům.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...