Vážení rodiče, v souvislosti s aktuálním vývojem dochází ke změně způsobu organizace zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021. Zápis do 1. ročníku naší školy nově proběhne od 1. do 30. dubna 2020. Další informace najdete v přiloženém dokumentu Zápis_2020_2021_COVID19. Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledujte, prosím, pravidelně tento web, případně se na nás klidně obraťte s dotazem na tel:+420 739 488 427 nebo zsjarosov@zsjarosov.cz

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás