V naší škole vyučujeme žáky 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu Jarošovská tvořivá škola. Děti z 5. ročníků přechází do spádové školy, kterou je Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti, případně po úspěšném absolvování přijímacího řízení na Gymnázium v Uherském Hradišti.

 

Při škole jsou organizovány volnočasové aktivity, pracuje zde 11 zájmových kroužků, jejichž vedoucími jsou pedagogičtí pracovníci školy nebo externí sploupracovníci. V současnosti má škola 5 tříd s 1.-5. ročníkem, tři oddělení ŠD. Ve škole je 81 žáků, 12 pedagogických pracovníků (včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagogů) a díky zřizovateli i školní psycholog.

Součástí školy je také Mateřská škola, Markov 416.

Základní škola je příspěvkovou organizací.

Spolupracujeme se ZŠ Za Alejí, s DDM Šikula - keramika v Uh. Hradišti, s Oblastní charitou Uherské Hradiště - otevřená tělocvična, TJ Slavoj Jarošov, SDH Jarošov a dalšími organizacemi.

Zúčastňujeme se téměř všech soutěží různého zaměření s velmi pěknými výsledky. Nejvíce úspěchů sklízíme na poli sportovních aktivit.

Významnou společenskou událostí je každoroční pořádání Vánočních dílniček pro Jarošovskou veřejnost.

Tradicí je již ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ dětský karneval, společenský večer pro rodiče a táborák na závěr školního roku.

Třetím rokem pracujeme na tříletém společném projektu v rámci programu Comenius, jehož financování zajišťuje Evropská Unie. Je založen na spolupráci tří partnerských škol z Německa, Anglie a České republiky.

Tématem projektu je " Reduce, Re-use , Recycle. A greener planet. Dochází k vzájemným osobním setkáním na půdě těchto zemí, k dopisování a výměně výrobků.

V roce 2006 oslavila škola stoleté výročí založení a od 13.10. 2007 je partnerskou školou projektu Tvořivá škola.

Stručná historie školy

 • První historická zmínka o obci Jarošov se váže k roku 1220. Po roce 1774 díky zákonu Marie Terezie o triviálních školách mohla být v Jarošově zřízena škola.
 • Nejstarší zmínka o škole je z let 1807 - 1873.
 • V roce 1905 byla schválena stavba nové budovy i přístavba bytu pro učitele s adresou Pivovarská 200.
 • 17. dubna 1906 byla škola vysvěcena a předána do užívání.
 • V roce 1956 - rekonstrukce budovy.
 • V roce 1972/73 generální rekonstrukce školy.
 • 22. 2. 1975 otevření současné základní školy (6 učeben a 2 kabinety).
 • V roce 1979/80 byla zřízena školní družina.
 • V roce 1988/89 byla zahájena oprava bývalé MŠ pro potřeby ŠD a ŠJ s kuchyní - zahájení provozu ve školním roce 1991/92.
 • V roce 1994/95 připojení Kulturního zařízení ke škole, provedena přístavba přísálí, tím vznik dalších dvou učeben.
   

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás