V naší škole vyučujeme žáky 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu Jarošovská tvořivá škola. Děti z 5. ročníků přechází do spádové školy, kterou je Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti, případně po úspěšném absolvování přijímacího řízení na Gymnázium v Uherském Hradišti.

 

Při škole jsou organizovány volnočasové aktivity, pracuje zde 11 zájmových kroužků, jejichž vedoucími jsou pedagogičtí pracovníci školy nebo externí sploupracovníci. V současnosti má škola 5 tříd s 1.-5. ročníkem, tři oddělení ŠD. Ve škole je 97 žáků, 12 pedagogických pracovníků (včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagogů) a díky zřizovateli i školní psycholog.

Součástí školy je také Mateřská škola, Markov 416.

Základní škola je příspěvkovou organizací.

Spolupracujeme se ZŠ Za Alejí, s DDM Šikula - keramika v Uh. Hradišti, s Oblastní charitou Uherské Hradiště - otevřená tělocvična, TJ Slavoj Jarošov, SDH Jarošov a dalšími organizacemi.

Zúčastňujeme se téměř všech soutěží různého zaměření s velmi pěknými výsledky. Nejvíce úspěchů sklízíme na poli sportovních aktivit.

Významnou společenskou událostí je každoroční pořádání Vánočních dílniček pro Jarošovskou veřejnost.

Tradicí je již ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ dětský karneval, společenský večer pro rodiče a táborák na závěr školního roku.

Třetím rokem pracujeme na tříletém společném projektu v rámci programu Comenius, jehož financování zajišťuje Evropská Unie. Je založen na spolupráci tří partnerských škol z Německa, Anglie a České republiky.

Tématem projektu je " Reduce, Re-use , Recycle. A greener planet. Dochází k vzájemným osobním setkáním na půdě těchto zemí, k dopisování a výměně výrobků.

V roce 2006 oslavila škola stoleté výročí založení a od 13.10. 2007 je partnerskou školou projektu Tvořivá škola.

Stručná historie školy

 • První historická zmínka o obci Jarošov se váže k roku 1220. Po roce 1774 díky zákonu Marie Terezie o triviálních školách mohla být v Jarošově zřízena škola.
 • Nejstarší zmínka o škole je z let 1807 - 1873.
 • V roce 1905 byla schválena stavba nové budovy i přístavba bytu pro učitele s adresou Pivovarská 200.
 • 17. dubna 1906 byla škola vysvěcena a předána do užívání.
 • V roce 1956 - rekonstrukce budovy.
 • V roce 1972/73 generální rekonstrukce školy.
 • 22. 2. 1975 otevření současné základní školy (6 učeben a 2 kabinety).
 • V roce 1979/80 byla zřízena školní družina.
 • V roce 1988/89 byla zahájena oprava bývalé MŠ pro potřeby ŠD a ŠJ s kuchyní - zahájení provozu ve školním roce 1991/92.
 • V roce 1994/95 připojení Kulturního zařízení ke škole, provedena přístavba přísálí, tím vznik dalších dvou učeben.
   

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás