Třída pro děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let.

Libuše Martináková – učitelka

Jana Kadlčíková – asistent pedagoga

 

Tato třída má kapacitu 10 – 12 dětí. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte. Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí ve vestibulu MŠ a na stránkách MŠ).

Těmto nejmladším dětem je věnována individuální péče ohledně začleňování se do kolektivu – socializace, upevňování základních hygienických návyků, respektování režimu dne ve školce, rozvíjení a upevňování dovedností, vědomostí a návyků hravou formou.

Děti jsou zapojovány do všech aktivit i akcí MŠ.

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás