Třída pro děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let.

Libuše Martináková – učitelka

Jana Kadlčíková – asistent pedagoga

 

Tato třída má kapacitu 10 – 12 dětí. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte. Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí ve vestibulu MŠ a na stránkách MŠ).

Těmto nejmladším dětem je věnována individuální péče ohledně začleňování se do kolektivu – socializace, upevňování základních hygienických návyků, respektování režimu dne ve školce, rozvíjení a upevňování dovedností, vědomostí a návyků hravou formou.

Děti jsou zapojovány do všech aktivit i akcí MŠ.

Důležitá upozornění

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás