Spolek rodičů je zapsaný spolek s vlastním hospodařením, které úzce spolupracuje se ZŠ Jarošov. Členem SR se stává každý rodič, který zaplatí členský příspěvek. Do výboru SR jsou delegování zástupci tříd.

 

SR hospodaří s penežnými prostředky, které získá z vybraných členských příspěvků a výtěžku na dětském karnevale. Peníze jsou použity jen a jen ve prospěch dětí!

Výše členského příspěvku na školní rok 2023/2024 činní 500,- . Příspěvek, prosím, uhraďte do konce listopadu. Členský příspěvek není právně vymahatelná položka, nejste povinni jej uhradit. Ovšem ten, kdo neuhradí příspěvek, nemůže požívat výhody tj. jízdné za autobusy mu bude zpětně doúčtováno, dítě nedostane drobnosti na Mikuláše atd....  

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ VÝBORU SPOLKU RODIČŮ šk.rok 2023/24
Předseda
Dana Omelková - 1. a 5. třída

Místopředseda a pokladník
Veronika Hubáčková - 2. a 4. třída


Další členové:

Jana Kadlčíková - 4. třída

Lukáš Fůsek - 3. a 5. třída

Eliška Fůsková - 3. a 5. třída

Šárka Slunečková - 1. a 4. třída

Markéta Tománková - 1. a 4. třída

Alla Shkura - 5. třída

Michaela Taláková - 5. třída

Olga Ostrožíková - 2. třída

Lenka Uherková - 2. třída

Nikola Veselá - 1. třída

Kateřina Raková - 1. třída

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...