Spolek rodičů je zapsaný spolek s vlastním hospodařením, které úzce spolupracuje se ZŠ Jarošov. Členem SR se stává každý rodič, který zaplatí členský příspěvek. Do výboru SR jsou delegování zástupci tříd.

 

SR hospodaří s penežnými prostředky, které získá z vybraných členských příspěvků a výtěžku na dětském karnevale. Peníze jsou použity jen a jen ve prospěch dětí!

Výše členského příspěvku na školní rok 2017/2018 činní 300,- . Příspěvek, prosím, uhraďte do konce listopadu. Členský příspěvek není právně vymahatelná položka, nejste povinni jej uhradit. Ovšem ten, kdo neuhradí příspěvek, nemůže požívat výhody tj. jízdné za autobusy mu bude zpětně doúčtováno, dítě nedostane drobnosti na Mikuláše atd....  

 

ČLENOVÉ VÝBORU SPOLKU RODIČŮ šk.rok 2018/19

Předseda
Marcela Hanáčková - 1. třída

Místopředseda
Kamila Cilečková - 2. třída

Pokladník
Jana Varmužová - 5. a 2. třída

Další členové:

Jana Kadlčíková - 5. třída

Petra Mikšíková - 5. třída

Martina Bučková  - 4. třída

Petra Grebeníčková - 4. třída

Ilona Jandásková - 2. třída

Jitka Kedroňová - 3. třída

Veronika Stašková - 4. třída

 

Hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jarošov v roce 2018

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás