31. 1. 2021

A co nového se v lednu stalo v naší družině? Hned se začátkem měsíce jsme se rozloučili s vánočním časem a odstrojili stromeček.

 

Počasí bylo skutečně lednové, mohli jsme si užívat hry na sněhu. Ty mokré kalhoty byly od zimního fotbalu a bobování. Také jsme vytvořili spoustu pěkných výrobků. Zimní slunce malované křídou, brusle, zasněžený strom, čepice a rukavice nebo práce na hliněném hradu. Často jsme se chodili protáhnout a vyřádit do tělocvičny. Zde je spoustu materiálu i pro stavbu domečků. V našem improvizovaném divadle jsme si zahráli pohádku. Společně s pololetním vysvědčením jsme vyhodnotili a odměnili tři nejlepší v naší „úsměvové“ soutěži.

I vám přejeme hodně důvodů k úsměvu!

Za ŠD Iva Zemanová

 

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...