30. 6. 2021

A jak jsme prožili poslední měsíc v tomto školním roce? Svátek dětí jsme oslavili odpolednem plným zábavných her. Ze školy v přírodě jsme se vrátili tak trochu prázdninově naladěni a v tomto duchu se nám líbilo pokračovat.

Nyní pouze více přiblížím, co si prohlédnete na fotografiích. Společně jsme připravili poslední nástěnku – duhová sluníčka, hráli jsme si na školním dvoře (stavěli stany, osvěžovali se vodou z hadice), vyrobili akvária z krabic od bot, motýlky, stavěli z kostek a spoustu dalšího.

A pak nás již čekal závěrečný úklid a pečlivá příprava hraček k prázdninovému klidu. Vyhodnotili jsme soutěž o nejúspěšnějšího sběrače úsměvů. Odměna patřila Dorince, Kristýnce a Lukynovi. Jeden z posledních dnů jsme si již tradičně dopřáli „sladký“ a odměnili se za celoroční práci.

A slovo na závěr? Děkuji, že jste sledovali dění ve školní družině během celého školního roku. Přeji ty nejúžasnější prázdniny a v září se budu těšit na další spolupráci. Opatrujte se!

Za ŠD Iva Zemanová

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás