30. 6. 2018

I poslední měsíc dalšího školního roku je za námi. A jaký byl? První den jsme řádně oslavili svátek dětí. Na hřišti jsme uspořádali odpoledne plné zábavných soutěží. Hodně jsme „výtvarničili“ a tvořili.

Například slunečnice, vážky, papírové modely plavek, motýlky, lodičky na tácku, berušky. Naše těšení na prázdniny jsme přenesli na společný plakát. A další dobrodružství již čekalo ve škole v přírodě. Děti, které z různých důvodů na tuto školu neodjely, docházely do školy a družiny. Zde společně vytvořily koláž - moře s námořníky, lodě směřující k pokladu. Spoustu času jsme pobývali venku, sportovali a hráli si. Družinku jsme si stihli připravit na prázdninový odpočinek. Pěvecký kroužek ovšem nezahálel a začal již nácvik programu na zářijové zahájení. Také jsme odměnili výherkyně soutěže ve sběru úsměvů - Vendu, Emmu a Terku - šikulkám blahopřejeme. A to je pro dnešek skutečně vše, další kapitola je dopsaná.

ŠD přeje všem vydařené letní dny a spoustu nezapomenutelných zážitků. Mějte krásné prázdniny a v příštím školním roce si nás opět „rozklikněte“. 

Za ŠD Iva Zemanová

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás