30. 6. 2022

Ale než tak učinil, dopřál nám spoustu příjemných aktivit. Poslední měsíc školního roku by se dal rozdělit na dvě etapy. Na část před školou v přírodě a na čas po ní.

 

V té první se žilo očekáváním a přípravou na dobrodružství a v té druhé se rozebíralo, zda se očekávání naplnila. Dalším tématem pro hovory byly samozřejmě plány na léto. Předprázdninový čas jsme trávili především hrou ve třídě i na dvoře, malováním, sportováním v tělocvičně, tancem, prací na PC a úklidem her. Připravili jsme poslední výrobky na nástěnku – sluníčka a motýlky z papírových tácků. Při horkých dnech jsme se osvěžovali zahradní sprškou a „mokré prádlo“ sušili na průlezkách. Svou činnost také ukončil pěvecký kroužek, který se již připravuje na zahájení nového školního roku. Nezapomněli jsme vyhodnotit celoroční soutěž, přepočítat nasbírané smajlíky a ocenit ty nejúspěšnější. Blahopřejeme Sofince, Tomovi a Vojtovi! Za celoroční práci jsme se všichni odměnili sladkostí. Na jedné z fotek – prázdná družinka, bude také odpočívat a čekat na vás…

A to je opravdu všechno. „Zvonek zvoní, škola končí…!“ Tak hurá na prázdniny!

 

 

Aby byly ty nejlepší vám za školní družinu přeje Iva Zemanová.

 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás