11. 6. 2024

Učení v přírodě, turistika v Bílých Karpatech, výlet na Lopatu a Chatu Jana, hry na Kopánkách i v přilehlém lese, opékání špekáčků, táborák s písničkami, vaření v kotlíku, noční hra v lese, pro odvážné i spaní pod celtou... To byla letošní škola v přírodě, v níž žáci prožili skvělé Dobrodružství s Harry Potterem, jež pro ně zrealizovali pracovníci agentury Kulička, kterým tímto moc děkujeme za skvělou spolupráci. Samozřejmě velké poděkování patří i rodičům za dodání hezkých odměn.

Co se na Kopánkách líbilo našim žákům?

Nejvíc z celého týdne jsem si užila TÁBORÁK. Moc často nejsou, a asi proto je mám ráda. Vždy je při nich velká zábava. Tento rok jsme při něm vařili kaše a polévky a vymýšleli vtipný text na písničku Tři kříže. Jmenuje se Tři mříže a má jenom refrén, protože neznáme skutečné sloky. Prostě zábava. Bohužel jsme opékání museli kvůli dešti ukončit dřív. I tak to bylo super.          
Adéla F.

Pondělí-Dojeli jsme na Kopánky. Vybalili jsme si věci a povlékli peřiny. Měli jsme chvíli pauzu a pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme měli odpolední klid. V 14:00 jsme se seznámili s Kuličkou. S Kuličkou jsme se rozřadili do kolejí. Já jsem byla v Nebelvíru.
Úterý-Šli jsme na snídani. Po snídani jsme šli do vinárny. Tam jsme si dělali deníčky a kreslili obrázek. Dostali jsme dárečky od Simči. Poté jsme si šli dělat batohy s logem Harryho Pottera.
Středa-Šli jsme na snídani. A potom do lesa vyrábět si koště. Měli jsme závod. Já jsem byla třetí. Pak jsme šli na oběd. Měli jsme odpolední klid a potom program s Kuličkou. Večer jsme měli stezku odvahy.
Čtvrtek-Šli jsme na snídani. Hned po snídani jsme vyrazili na chatu Janu. Bylo to peklo, šlapali jsme do kopce a pak jsme to z kopce museli ubrzdit. Hráli jsme po cestě různé hry. Pak jsme měli oběd a po obědě jsme měli program s Kuličkou. Večer jsme měli táborák.
Pátek-Šli jsme na snídani. Do devíti hodin jsme se museli sbalit. Pak jsme si dávali ceny za týdenní soutěže. Pak jsme měli oběd a jeli jsme domů.
Karolína

Měli jsme různý program každý den.
Například Famfrpál, chytání Voldemortem,
Překážková dráha s košťaty a prostě všechno možné.
Dokonce jsme měli i svoji vlastní hymnu.
Rozřazovali jsme se do kolejí, vyráběli
jsme si košťata. Harry Potter se teda povedl…
Matouš

Opičí dráha na koštěti
Ve středu jsme vyráběli košťata. A pak jsme si v lese vytvořili překážkovou dráhu z klacků a kamení. Běhali jsme ji na čas, můj čas byl 2. nejlepší - 42:49. 
Táborák
Ve čtvrtek večer byl táborák. Vařili jsme si kaši a polévky a hrálo se na kytaru. Moc jsme si to užili. A pak začalo pršet. 
Adéla 

Nejvíc mě asi bavilo, jak jsme hráli famfrpál po kolejích. Já jsem byla ve Zmijozelu. Sice jsme 2 prohráli a 1 vyhráli, ale nevadí. Líbila se mi taky stezka odvahy, šla jsem s Tomášem asi ve 22:30. A líbilo se mi, jak jsme si zpívali u táboráku.
Barbora

PONDĚLÍ.    Den začal tak, že jsme jeli autobusem na Kopánky. Jak jsme dojeli, šli jsme si vybalit věci a potom jsme měli oběd a odpolední klid. Po něm jsme si hráli s Kuličkou.
ÚTERÝ.    Nejvíc se mi líbilo, že jsme si dělali vaky Harryho Pottra  a že jsme hráli famfrpál.  Vytvořeny byly 4 týmy – Havraspar, Zmijozel a Nebelvír a Mrzimor.  Vždycky  proti sobě hrály 2 týmy,  každý tým dostal 3 míče, s 1 míčem jsme házely přes obruče a 2 míče  měli na starost 4 lidé, ti přehazovali a potom nás vybíjeli.
STŘEDA.   Vyráběli jsme si košťata  a potom jsme hráli hry s Kuličkou. Nejlepší byl famrpál. Večer byla noční hra, do lesa bylo potřeba mít odvahu.
ČVRTEK.   Přespávali jsme pod širákem. Jako první jsme dávali pryč šišky a větvičky.   Vzali jsme lano a přivázali jsme ho ke dvěma stromům. Potom jsme na lano dali celtu a připevnili jsme ji.  Aby neodletěla, připevnili jsme ji kameny, potom jsme dovnitř dali karimatku a spacák a šli jsme spát.
PÁTEK.    Zabalili jsme si spacák, karimatku, lano a plachtu. Šli jsme do chatek uklidit si věci, rozdávali se odměny a po obědě jsme autobusem jeli domů.
BYLA TO SKVĚLÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ ….
Aneta

 

 

 

 

 

Fotografie ze školy v přírodě mají všichni žáci uloženy v Google Disku - složka Kopánky 2024.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...