8. 2. 2024

Letošní recitační soutěž o masopustní koblihu proběhla za velké účasti dětí.

Všechny kategorie byly plně obsazeny a porota neměla lehkou práci. Nakonec vyhodnotila jako nejlepší recitátory tyto děti:
0. kat. 1. místo Izabelka Mittnerová, 2. místo Sebastian Durdiak, 3. místo Boženka Stepanenko
1. kat. 1. místo Tereza Fůsková, 2. místo Tomáš Vaculík, Alička Ondrášová, 3. místo Apolenka Uherková, Vojta Fůsek
2. kat. 1. místo Marianka Nestávalová, 2. místo Lukáš Uherek, Vašek Gerža, 3. místo Adélka Fůsková, Vojta Már

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...