20. 10. 2023

Otevřely se nám brány Pevnosti poznání

Pevnost poznání je první science centrum svého druhu na střední Moravě. Jedná se o interaktivní muzeum s cílem popularizovat vědu široké veřejnosti a úzce spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci. V Pevnosti poznání je možné navštívit 4 tématicky zaměřené expozice. Jedná se o expozici Do Historie!, Živá voda, Rozum v hrsti a Světlo a tma., které žáci postupně objevovali. Zkoumali jsme tajemství lidského těla v nadpřirozené velikosti a díky digitálnímu planetáriu se přenesli až do vesmíru. Vyzkoušeli si i jednoduché stroje, jakými jsou kladka a páka, 3D tiskárnu, řadu hlavolamů a šifer. Nakonec nás akční animátoři provedli výukovým programem Nezadržitelná voda zaměřeným na povodně a protipovodňová opatření.

Čas neúprosně ubíhal, a proto jsme se vydali do historického centra Olomouce a seznámili se s hlavními dominantami např. Sloupem Nejsvětější Trojice, barokní kašnou, Orlojem a katedrálou Sv. Václava.

Závěrem se však ukázal fakt, že pokud jde o ukojení svíravého pocitu hladu, jdou veškeré kulturně-historické poznatky stranou a za nejzajímavější místo návštěvy se pro děti ukázal místní McDonald. Podle ohlasu žáků nakonec i společná cesta vlakem byla pro všechny hezkým dobrodružstvím a věřím, že jsme společně strávili neobyčejný den.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...