12. 12. 2023

Vánoce se blíží mílovými kroky, adventní nálada je všude kolem nás a přípravy na nejkrásnější den v roce pomalu vrcholí.


Až tyto kouzelné chvíle pominou, zkuste se s námi ještě na chvíli zastavit a rozjímat s našimi dětmi ze ZŠ a MŠ Jarošov, které pilně trénují, aby svým rodičům a nejbližším předvedly svá vystoupení na tradičně - netradičním Tříkrálovém ladění. To se uskuteční dne 9.1.2024 od 16.00 v tělocvičně ZŠ Jarošov. Všichni jste srdečně zváni!

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...