25. 6. 2024

Školní rok se pomalu blíží ke svému konci, proto zveme všechny děti, rodiče a příznivce školy na Zahradní slavnost, která se uskuteční v úterý 25. 6. 2024 od 16.00 v Dětském parku ZŠ Jarošov.

V rámci slavnosti proběhne rozloučení s našimi páťáky a těšíme se na první třídní schůzku s rodiči budoucích prvňáčků, která proběhne ve škole od 17.00 hodin. Občerstvení bude zajištěno, přesto budeme rádi, pokud i letos přinesete nějaké dobroty na raut, ať si můžeme společné chvíle ještě víc vychutnat a naladit na prázdninovou "notu". Těší se na vás Vaši učitelé a Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště - Jarošov.

PS: S sebou ručník a věci na převlečení.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...