14. 3. 2024

Budoucí prvňáčci si v úterý 12. března 2024 přišli vyzkoušet, jaké to od září v 1. třídě bude.

Po přivítání a vzájemném představení s pani učitelkou H. Otrusiníkovou, si všechny děti vybraly svou plyšovou kočičku, které jsou i tématem letošního zápisu do 1. třídy. Poté si budoucí školáci zazpívali, vypracovali spoustu úkolů, zkusili si práci na interaktivní tabuli a dokonce se během krátké chvilky naučili zahrát písničku na ozvučné perkusní trubice. Věříme, že u nás děti strávily příjemné odpoledne. I my se už těšíme na druhou předškoličku, která se uskuteční v úterý 26. března 2024 od 15 do 16 hodin. 

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...