25. 1. 2023

Přijďte se k nám připravit na zápis do 1. třídy. První předškolička 14. března 2023, druhá předškolička 21. března 2023.

Nabízíme Vám možnost vyzkoušet si výukovou hodinu zaměřenou na procvičování základních dovedností budoucího prvňáčka.
Čekají vás zábavné úkoly s poznáváním barev, tvarů, určení místa, základní počítání. Zaměříme se i na pozornost, motoriku, držení tužky, výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Vaše dítě si při ukázkové hodině může vyzkoušet, zda dokáže zvládnout 45 minut výuky v „opravdové výuce“ (tzn. v podobě, jak probíhá vyučování v běžném prvním ročníku – střídání aktivit, tvořivý přístup ve výuce). Součástí je i konzultace se zkušenými pedagogy a školní psycholožkou.
Tato miniškolička se uskuteční ve dvou termínech:

14. března a 21. března od 15.00 do 16.00 hodin
v učebně 1.třídy ZŠ Jarošov

Pokud máte zájem se přípravy na zápis zúčastnit, zavolejte na telefonní číslo školy 730 174 795 nebo pošlete zprávu na zsjarosov@zsjarosov.cz a své dítě na tuto přípravu přihlaste.


Těšíme se na vás!

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás