22. 3. 2023

Budoucí předškoláci si opět vyzkoušeli, jak vypadá taková hodina v první třídě. Brzy je čeká zápis do 1. třídy, proto opět takovouto možnost využilo několik děti, které přivítala budoucí třídní učitelka první třídy Zlatuše Slezáková.

Děti si prožily zábavnou hodinu plnou procvičování "úkolů", znalostí a dovedností, které potom u zápisu určitě budou potřebovat. Vyzkoušely si i práci na interaktivní tabuli a na závěr si zatancovali nově naučenou písničku. Rodiče si mohli prohlédnout školu, získat informace od našich paní učitelek. Těšíme se na shledáni při zápisu 14.4.2023

Více fotografií naleznou předškoláčci z naší školky ve svých žákovských e-mailech (odkaz do Google Disku).

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...