28. 6. 2022

Na Zahradní slavnosti jsme se naladili na prázdniny.

Občerstvení i program byly velmi bohaté.  Moc děkujeme aktivním rodičům za přípravu celé akce i velkou práci, kterou odvedli. Díky nim jsme si  my všichni mohli slavnost užít naplno. Děti pestrý bufet vzali útokem, opékání špekáčků doprovázené zpěvem a hrou na kytaru bylo taky moc fajn. Třídy, kroužky i jednotlivci se postarali o krásný program. Zaujalo nás vystoupení pěveckého i tanečního kroužku, Cups song třetí třídy i básnička o prázdninách v podání Adélky Fůskové.  Velmi milé je vždy vítání budoucích prvňáčků a seznamování se s budoucími patrony ze čtvrté třídy – ti vyrobili a předali svým malým kamarádům krásné dárky a popřáli jim vše nejlepší na cestě do školy.  Rozloučení s páťáky bylo  dojemné, bude se nám po nich stýskat. Ze slavnosti si odnášejí jak krásná trička se společnou fotkou, tak i zážitek z loučení se svými učiteli a asistenty. Součástí zahradní slavnosti byla i výstava portrétů tatínků ke Dni otců.

Společné zážitky na školní zahradě vždy dokáží silně podpořit rodinnou atmosféru naší školy. 

 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás