22. 2. 2022

Předškolní děti se byly podívat ve škole. Poprvé tak měly možnost si vyzkoušet to, co na ně již od září čeká.

Nejprve naše děti uvítali písničkou z Večerníčku jejich budoucí patroni, současní čtvrťáci. Pak už následovala celá řada školních aktivit v lavici, na koberci, u interaktivní tabule či v tělocvičně. A protože se všem ve třídě s budoucí paní učitelkou moc líbilo, přivedli mnozí odpoledne s sebou do školy i své rodiče a prarodiče na Den otevřených dveří.

Na "Cestě k zápisu" budoucí žáčky čekají v březnu ještě dvě PŘEDŠKOLIČKY. Zveme tímto všechny děti a rodiče (nejen z Jarošova) na tyto akce, které se uskuteční 1. a 15. března 2022, vždy od 15 hodin v naší základní škole. Přijďte se k nám připravit na zápis do 1. třídy. Již teď se na Vás moc se na Vás těšíme!

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás