3. 6. 2022

Netradiční školu v přírodě, tradičně na Kopánkách, zažili naši čtvrťáci a páťáci. V Bílých Karpatech na ně totiž čekalo setkání s vrstevníky a učiteli z našich spřátelených škol z Německa, Francie, Bulharska a Irska, s nimiž spolupracujeme na projektu ERASMUS + "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě".

Celých pět dní jsme tak mohli naslouchat několika cizím jazykům a mnozí odvážlivci se pustili i do rozhovorů v angličtině. S našimi evropskými kamarády jsme společně sportovali (hráli volejbal, softbal, fotbal, badminton, kolíkovanou a další), poznávali krásy česko - slovenského pohraničí, soutěžili jsme, pátrali v lese, bavili se hrami, zpěvem a tancem v rámci mezinárodních večerů.

Ve středu jsme se společně vydali za kulturou, historií a poznáním do buchlovického zámku. Poté nás čekala zasloužená relaxace v nedalekých Boršicích, kde jsme měli možnost si odpočinout na zemědělské farmě "Halda".

A když už k nám naši partneři vážili dalekou cestu letadly, byla by škoda jim neukázat jarošovskou školu. Ve čtvrtek jsme tak prožili hezké dopoledne v tělocvičně. Tam na všechny čekal Jirka Sadila se spoustou cirkusového náčiní a zábavným programem. Žonglovali jsme, jezdili na netradičních kolech, rozpohybovávali jsme různé předměty a hlavně sebe. Poté už byly na řadě prohlídky školy, tříd, dětského parku a na závěr i samotného Uherského Hradiště. Po perném dni tak všichni nadšeně uvítali možnost ovlažení se v bazénku. Kopánkami se tak nesl radostný výskot dětí.

V pátek jsme se rozloučili s našimi hosty společným sportováním a u autobusů ukápla nejedna slzička.

Těšíme se na další evropské shledání!

 

Kopanky 2022 with Erasmus

Our pupils of 4th and 5th classes had an opportunity to try an extraordinary School in the nature in Kopánky resort. In the White Carpathian Mountains they had a meeting with peer pupils and teachers from our partner schools from Germany, France, Bulgaria and Ireland, who we cooperate with on the ERASMUS+ project called „Support of healthy school life in healthy Europe“. 

During all five days we had a chance to listen to different foreign languages and many of us tried to communicate in English.  We and our European friends did a lot of sports (we played volleyball, softball, football, badminton, etc.), we admired beauties of Czech – Slovakian bordering area, we explored the forest, enjoyed games, singing and dancing during international evening parties.

On Wednesday we visited Buchlovice chatteau where we took a historical tour in the chatteau and around the garden. After that we relaxed in a farm Halda in the viilage of Boršice, where we also had delicious lunch.

We also showed to our European partners our school in Jarošov. We spent a beautiful Thursday morning in our gym, where Jirka Sadila was waiting for us with a lot of juggling stuff and a show. We were juggling, riding funny little bicycles, we were moving a lot! After that we took a tour around our school, we showed our new friends our classrooms and the park and we also visited the town of Uherské Hradiště. In the afternoon everyone could have a swim in the Kopánky pool.

On Friday we said our goodbyes to our guests feeling happy but a bit sad L

We are looking forward to another European meeting!

 

Škola v přírodě

Škola v přírodě,
tady jsme v pohodě.
Slunce svítí,
roste tu kvítí.

Máme tady cizince,
hrajeme si s nimi velice.
Plníme tu úkoly,
nemusíme do školy.

Dneska večer budeme, 
strašit děcka vesele.
Ve středu hraní na hřišti
a ve čtvrtek nakupování v Hradišti.

V pátek zase domů,
pojedeme spolu.

Roman Abrhám, 4. třída

 

Více fotografií a video ze školy v přírodě mají žáci v odkazech ve školních e-mailech.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás