16. 3. 2023

Že každá píseň má „své záření“ jsme si dnes opět vyzkoušeli při pěvecké soutěži „Zazpívej slavíčku“. Tři věkové skupiny soutěžících, pozorná porota, kamarádské publikum a hlavně skvělá nálada je stručný obsah průběhu této akce.

Kategorie 1. třída:

1. místo - Tadeáš Repka

2. místo - Vanesa Dýnková, Aneta Uherková

3. místo - Tomáš Vaculík, Apolena Uherková

Kategorie 2. a 3. třída:

1. místo - Lukáš Uherek

2. místo - Tomáš Indra

3. místo - Marcelka Kovalová, Mariana Nestávalová

čestné uznání - Isabellka Čaňová a Míša Šmídová

Kategorie 4. a 5. třída:

1. místo -  Adéla Omelková

2. místo - Maruška Bakošová

3. místo - Adélka Fůsková

čestné uznání - Lubošek Šilhan

Tleskáme a děkujeme všem vystupujícím za krásné písně. Asi není třeba rozepisovat, komu se podařilo zvládnout trému nejlépe a dosáhnout na diplom,
svým způsobem vyhráli všichni.
A malé přání pro příště? Ať je to „hejno slavíků“ ještě početnější, protože zpívat nás baví!

Všechny fotografie uvidí děti ve svém školním google disku. 

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...