31. 10. 2023

V letošním školním roce se naše základní i mateřská škola opět zapojila do oblíbeného programu SPORŤÁK - POHYB JE ZÁBAVA, kde si v průběhu celého roku vyzkouší základy několika sportů (fotbal, atletika, tenis, gymnastika, hokej a bruslení) pod vedením profesionálních a zkušených trenérů.

Projekt pohybové přípravy pro mateřské i základní školy v Uherském Hradišti je pod záštitou SAS - Sportovní agentura Slovácko, jejíž hlavním cílem je začlenění pohybové průpravy a sportu do běžného života dětí. Financování projektu řeší pro mateřskou školu zřizovatel - Město Uherské Hradiště v základní škole využíváme sponzorských příspěvků, příspěvku Spolku rodičů při ZŠ a dalších přístupných zdrojů.
SAS nabízí všem zájemcům inspirativní přednášku s názvem Odemykání dětského potencionálu, která se uskuteční v kině Hvězda 27.11. od 18.00. Zkušení mentoři Jan Mühlfeit a Kateřina Krůtová nabízí všem zájemcům nahlédnout, jak pomocí nejnovějších poznatků pozitivní psychologie pomoci dětem v jejich rozvoji, sebepoznání a nasměrování tak, aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Toto setkání může být inspirací nejen pro rodiče s dětmi, ale také motivací na v cestě vlastního sebepoznání a pochopení sama sebe.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...