25. 3. 2024

Již druhým rokem - v tomto předvelikonočním čase – proběhla společná akce mateřské školy a školní družiny.

Ve čtvrtek 21. března jsme se sešli v naší tělocvičně a velice příjemně přivítali jaro a blížící se svátky. Společné tvoření dětí s rodiči, ukázka řezbářské práce i ochutnávka dobrot od šikovných maminek, to vše bylo náplní našeho odpoledne.

Nálada byla příjemná, pracovalo se s chutí a výsledkem byla radost dětí i pěkné výrobky. Poděkování za zdařilou akci patří všem, kteří se na ní podíleli – organizátorům, rodičům i hostům. Jaro jsme odstartovali, tak ať se nám vydaří!

Více si můžete prohlédnout na fotografiích.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...