6. 1. 2023

Tříkrálové ladění se vydařilo a děti konečně mohly ukázat, co si pro své rodiče a všechny rodinné příslušníky připravily. A že jich byla plná tělocvična, o tom jste se mohli přesvědčit ve čtvrtek 5.1.2023.

Téměř dvouhodinový pořad nabídl úžasné vystoupení těch nejmenších dětí z  MŠ Jarošov, poté  začalo koledování pěveckého kroužku školní družiny pod vedením paní vychovatelky Ivy Zemanové, s prvňáčky a jejich patrony jsme zavítali do pohádek z večerníčků, na lidovou notu nás roztančili třeťáci i s tanečním kroužkem. S páťáky jsme objevili, jak to mají s Vánoci ve světě a na exurzi do pekla nás pozvali druháčci. Na závěr se dramatizace ujali čtvrťáci s pohádkou Děda Vševěda. Vůně perníčků i punče nám připomněla vánoční pohodu minulých dnů a krásnou tečkou celého pořadu byla závěrečná společná píseň Haleluja.

Dětem se podařil malý zázrak – na chvíli se zastavit a připomenout, že ty nejkrásnější dárky jsou skryty v lidském srdci. Dlouhý potlesk byl zaslouženou odměnou žákům, učitelům a všem pedagogickým pracovníkům, jež jednotlivá vystoupení vymysleli a nacvičili. Děkujeme panu zvukaři, spolku rodičů při ZŠ Jarošov a všem, kteří se na přípravě Tříkrálového ladění jakýmkoliv způsobem podíleli. Velmi nás potěšily příznivé ohlasy z hlediště, a to nejen na místě, ale i ve školní poště.

Těšíme se za rok naviděnou!

Všechny fotografie i video budou  mít děti postupně na svém google disk. 

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...