termín: 14.3.2017 9:00 - 12:00

místo konání: Tělocvična ZŠ Jarošov

Již třetím rokem pravidelně vyzýváme nejmladší volejbalisty a volejbalistky ze ZŠ UNESCO Uh. Hradiště. Budeme letos opět úspěšní a získáme medaile v kategoriích ŽLUTÁ,ORANŽOVÁ A ČERVENÁ ? Turnaje se mohou zúčastnit všichni členové kroužku Minivolejbalu, popřípadě i další zájemci.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás