1. 11. 2023

Vážení rodiče, v poslední době jsme řešili více problematických situací s chováním dětí ve škole, které bohužel silně souvisely s používáním mobilů a dalších elektronických zařízení jak ve škole, tak mimo školu.

Proto přicházíme s opětovným upozorněním týkajícím se používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení ve škole, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách, v šatně, ve školní jídelně a ve školní družině. Školní řád naší školy jasně stanoví pravidla k používání mobilů a dalších zařízení, jejich porušení je porušením školního řádu, a ten stanoví i důsledky porušení. Máme velký zájem na tom, aby vaše děti byly ve škole spokojené a nesetkávaly se s projevy kyberšikany. Proto vás znovu prosíme o spolupráci při dohledu nad pohybem vašich dětí ve virtuálním světě a nabízíme pár rad vedoucích k bezpečnému pohybu na internetu.

Děkujeme vám za pochopení, pedagogové školy

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...