30. 9. 2021

…a když ne pod jabloní, tak na školní zahradě. Pravděpodobně nejtěžší „startovní měsíc“ máme za sebou. Čas poznávání nových kamarádů, prostředí, zavedených zvyků, her. Délka provozu družinky se nezměnila, paní vychovatelky v odděleních zůstávají stejné.

 

Stále Vás budeme informovat o zajímavostech, úspěších a činnosti na webových stránkách. Nebojte se na nás obrátit s dotazy, připomínkami apod.

A co se v září událo? Pěvecký kroužek v omezeném počtu přivítal zcela netradičně, bez zpěvu, nové školáky. Hráli jsme si, cvičili, modelovali, stříhali, pracovali se sádrou, pletli gumičky. Na nástěnce se zabydlela papírová škola s našimi otisky. Krásné počasí umožnilo spoustu zábavy na hřišti. Staráme se také o bylinkovou zahrádku. Prohlédněte si i několik fotografií.

Těšíme se na dobrou spolupráci během celého školního roku.

Za ŠD Iva Zemanová

 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás