30. 4. 2024

Vážení rodiče, volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2024 - 2027 se uskuteční v úterý 14. května 2024, během plánovaných rodičovských schůzek. Dle školského zákona má každý rodič právo být zvolen do školské rady. Proto Vás vyzýváme, abyste své návrhy posílali do 7. května 2024 prostřednictvím ředitele školy na adresu zsjarosov@zsjarosov.cz

Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 2 členové, mimo zvolené členy bude  stanoveno pořadí dvou náhradníků. Volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených  městem Uherské Hradiště.  

V souladu s těmito předpisy jmenuje ředitel školy přípravný výbor v tomto složení:  Mgr. Dana Fitzianová, Mgr. Leona Jančarová, Bc. Libuše Ondrušková + ředitel školy  Mgr. Pavel Jančář. 

Za přípravný výbor Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...