27. 6. 2024

V horkém úterý 25.6. se na naší školní zahradě konala oblíbená Zahradní slavnost.

Rozloučili jsme se s páťáky a rovněž přivítali budoucí prváčky, zazpívali, zatančili jsme si a zasoutěžili. Pohoštění bylo vynikající, aktivity pro děti opravdu zábavné – skákací hrad, opékání špekáčků a nakonec úžasné „vodní překvapení“ od SDH Březolupy.
Tato slavnost je však jen jednou z akcí Spolku rodičů, a proto bychom všem členům rádi poděkovali za celoroční pracovní nasazení s úsměvem na tváři, nezištnou práci ve volném čase a skvělou organizaci velmi úspěšných a oblíbených aktivit pro děti i rodiny.
Už teď se těšíme na příští ročník a přejeme všem krásné prázdniny !

Všechny fotografie jsou již vloženy na google disk.

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...