12. 4. 2023

Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat od 9. 5. 2032 do 11. 5. 2023. Tiskopisy k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně v ředitelně mateřské školy na adrese Markov 416 od 8.00 hodin do 11.00 hodin nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.zsjarosov.cz v sekci „zápisy do mateřské školy 2023/2024.“ Letošní zápis bude probíhat opět osobním kontaktem, tak korespondenční formou, a to v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy potřebný formulář Žádosti o přijetí a podrobné instrukce (tiskopisy je možné si vyžádat i po telefonické domluvě na tel. čísle 572 545 180 a zasláním na e-mail). Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy, a to ve správním řízení. Podrobné informace k zápisu najdete v příloze Zápis do MŠ

Zobrazit všechny aktuality >

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...