Zprávy ZŠ

Škola v přírodě Kopánky - 1., 2. a 3. třída

8. 5. 2015

Pobyt na škole v přírodě v Kopánkách 8. 5. - 22. 5. - 1., 2. a 3. třída.

více zde…


Návštěva místní minifarmy pí. Čevelové

2. 5. 2015

Třída Krteček navštívila minifarmu pí. Čevelové.

více zde…


Školní sbor potěšil

14. 4. 2015

Školní sbor potěšil

V Redutě jsme zpívali oceněným pedagogickým pracovníkům.

více zde…


Tři králové

6. 1. 2015

Ve středu 6. ledna se v naší škole rozezněl zpěv Tří králů. Prvňáčci obešli poctivě každou třídu, kde si vyzpívali i nějakou tu odměnu. Nezapomněli ani na pana ředitele :-) .

více zde…


Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás